Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 166-171

Анотація

Досліджено історію становлення державного захисту від монополізму в Україні та його порівняння з аналогічними процесами у країнах із розвиненими ринковими відносинами. Зроблено висновок щодо доцільності контролю за виконанням антимонопольного законодавства та вдосконалення процедур застосування Антимонопольним комітетом України санкцій за порушення антимонопольного законодавства. Исследована история становления государственной защиты от монополизма в Украине и его сравнение с аналогичными процессами в странах с развитыми рыночными отношениями. Сделан вывод о целесообразности контроля за выполнением антимонопольного законодательства и совершенствования процедур применения Антимонопольным комитетом Украины санкций за нарушение антимонопольного законодательства. The history of the formation of state protection from monopolism in Ukraine and its comparison with similar processes in countries with developed market relations are investigated. It is concluded that it is advisable to monitor the implementation of antitrust laws and improve the procedures for the application by the Antimonopoly Committee of Ukraine of sanctions for violation of antitrust laws.

Опис

Пономарьов, О. В. Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти / О. В. Пономарьов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 166-171

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Антимонопольний комітет України, Антимонопольный комитет Украины, Antimonopoly Committee of Ukraine, державний захист, государственная защита, state defense

Бібліографічний опис