Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 283-286

Анотація

Визначено потенціал наставництва у формуванні мотиваційного спектру молодих фахівців органів внутрішніх справ. Надано оцінку реальній ролі наставників і запропоновано низку заходів щодо підвищення ефективності їх роботи.
The potential of tutorship in forming motivational spectrum of young specialists at internal affairs agencies is determined. An evaluation of tutors and is given measures in order to improve effectiveness of their work is offered.
Определен потенциал наставничества в формировании мотивационного спектра молодых специалистов ОВД. Оценена реальная роль наставников и предложен ряд мероприятий по повышению эффективности их работы.

Опис

Ключові слова

органи внутрішніх справ, internal affairs agencies, органы внутренних дел, наставництво, mentoring, наставничество, мотивація, motivation, мотивация

Бібліографічний опис

Андрєєва, Г. В. Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ / Г. В. Андрєєва, О. Ю. Чапала // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 283-286.