Інституціональні проблеми віктимізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 18-24

Анотація

Досліджен соціально-правовий механізм протидії злочинності та визначено, що значний науковий інтерес викликають проблеми віктимізації та її нейтралізації в процесі відповідної діяльності. Исследован социально-правовой механизм противодействия преступности и определено, что значительный научный интерес вызывают проблемы виктимизации и ее нейтрализации в процессе соответствующей деятельности. The socio-legal mechanism of combating crime is investigated and it is determined that the problems of victimization and its neutralization in the process of relevant activities cause considerable scientific interest.

Опис

Литвинов, О. М. Інституціональні проблеми віктимізації / О. М. Литвинов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 18-24

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, віктімізація, виктимизация, victimization, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, жертва злочину, жертва преступления, victim of a crime

Бібліографічний опис