Economic and legal analysis of the concept «monitoring»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2016. – № 4. - С. 252-257

Анотація

Виконано комплексний аналіз поняття «моніторинг» з використанням міждисциплінарного підходу (економіко-правового) з метою формування загальної концепції моніторингу, як для економіки, так і для права. Розкривається сутність моніторингу, його цілі, функції, принципи.
In this article the authors carry out a comprehensive analysis of the concept «monitoring» using an interdisciplinary approach (economics and law). Moreover, they reveal the essence of monitoring, its objectives, functions, principles and importance for the economy and law.
Выполнен комплексный анализ понятия «мониторинг» с использованием междисциплинарного подхода (экономико-правового) с целью формирования общей концепции мониторинга, как для экономики, так и для права. Раскрывается сущность мониторинга, его цели, функции, принципы.

Опис

Panasiuk, О. V. Economic and Legal Analysis of the Concept «Monitoring» [Електронний ресурс] / О. V. Panasiuk, O. O. Markova, B. I. Surkalo // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 252–257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_41.pdf
Panasiuk О. V., Markova O. O., Surkalo B. I. "Economic and Legal Analysis of the Concept "Monitoring"." Форум права 4 (2016): 252–257.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Держава і право. State and Law. Государство и право, Україна. Ukraine. Украина, monitoring, financial monitoring, state financial monitoring, legal monitoring, моніторинг, фінансовий моніторинг, правовий моніторінг, мониторинг, финансовый мониторинг, правовой мониторинг

Бібліографічний опис