KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport

Recent Submissions

 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Solodka, O. V.; Yakovliv, V. L.; Myronov, Yu. O.; Kusovska, O. S.; Merdov, S. P.; Beloshenko Yu. K (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 1(159). - С. 21-27, 2023)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо високої кваліфікації – чемпіонок та призерок чемпіонату світу 2022 року (м. Ташкент, Узбекистан). Наголошено на оновленні відповідно до ...
 • Попов, Ф. І.; Popov, F. I.; Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560 (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2022 р.). – Київ: НУОУ, 2022. – С. 262-264, 2022)
  З урахованням сучасних вимог до підготовки льотних кадрів у період дії воєнного стану, підкреслено актуальність оновлення навчальних програм та навчально-бойової підготовки льотного складу з урахуванням пори року, наявності ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Київський науково-педагогічний вісник. - 2021. - № 22. - С. 10-16, 2021)
  Вивчено питання теорії вчення про фізичні якості людини, та їх подальше вдосконалення під час навчання майбутніх офіцерів поліції у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Розглянуті наукові гіпотези ...
 • Солодка, О. В.; Solodka, O. V.; Білобров, В. М.; Bilobrov, V. M.; Нестеров, О. С.; Nesterov, O. S.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S.; Корольов, А. І.; Korolov, A. I.; Махінько, М. П.; Makhinko, M. P.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099 (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 12(158). - С. 142-148, 2022)
  Надано аналіз техніко-тактичного арсеналу дзюдоїстів високої кваліфікації – чемпіонів та призерів чемпіонату світу 2022 року. Наголошено на модернізаці існуючих програм (педагогічних моделей, організаційно-педагогічних ...
 • Сергиенко, В. В.; Serhiienko, V. V.; Сергієнко, В. В.; Бутенко, К. В.; Butenko, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4771-8883 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 471-474, 2016)
  Розглянуто особливості методик для розвитку швидкісної витривалості у гандболістів високої кваліфікації у підготовчому періоді підготовки з урахуванням досвіду українських та зарубіжних фахівців із гандболу.
 • Малолепший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; Малолєпший, С. Б.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244; Лукин, Б. П.; Lukin, B. P.; Лукін, Б. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 384-391, 2016)
  Визначено, що волейбол – це командна гра, тому для досягнення успіху необхідні узгоджені дії всіх членів команди. Діяльність кожного гравця команди має конкретну спрямованість, але при цьому всі їхні дії мають бути узгоджені ...
 • Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Бизин, В. П.; Bizin, V. P.; Бізін, В. П. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 229-232, 2016)
  Визначено, що застосування фізичного впливу поліцейськими проти агресивно налаштованих правопорушників нерідко призводить до травм, поранення, а в деяких випадках і до загибелі представників закону, що свідчить про ...
 • Цибуля, А. С.; Tsybulia, A. S. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 207-210, 2016)
  Показано методику формування навиків фізичного впливу працівниками поліції на порушників закону, які чинять фізичний опір. У відповідності до результатів експериментальних досліджень розроблено схематичну модель ...
 • Олендер, Л. О.; Olender, L. O. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 171-175, 2016)
  Досліджено вплив шкідливих звичок на рівень підготовленості курсантів самбистів ХНУВС. У спеціальному педагогічному експерименті показано перевагу спортсменів, які ведуть здоровий спосіб життя, перед їхніми однолітками, ...
 • Сагайдак, С. Н.; Sahaidak, S. M.; Сагайдак, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4748-9179; Калюжний, М. А.; Kaliuzhnyi, M. A. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 150-152, 2016)
  Визначено, що єдиноборство передбачає прояв спортсменом м'язових зусиль різного характеру, що вимагає досить високого фізичного рівня підготовленості, який необхідний для реалізації техніко-тактичних дій у змагальному ...
 • Моргунов, А. А.; Morhunov, O. A.; Моргунов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 129-134, 2016)
  Наголошено, що проведені теоретичні та експериментальні дослідження змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації з рукопашного бою, дозволили розробити методику розвитку їхньої спеціальної витривалості, що включає ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X; Савінов, О. В.; Savinov, O. V. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 98-101, 2016)
  Визначено і обґрунтовано раціональну методику удосконалення техніки ведення рукопашної сутички в партері правоохоронцями України із використанням сучасних технічних засобів навчання в системі професійної освіти.
 • Козинець, К. С.; Kozynets, K. S. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 89-92, 2016)
  Надано технологію удосконалення кидкової техніки рукопашного бою членів збірної команди ХНУВС. Наголошено, що розроблена сучасна технологія дозволила підвищити рівень виконання завдань за призначенням.
 • Барвинский, С. В.; Barvinskiy, S. V. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 46-50, 2016)
  Наголошено, що у зв'язку з невеликою кількістю технічних прийомів, наявних у арсеналі юних тхеквондистів, доцільно інтегрувати на початковому етапі підготовки фізичну, психологічну та тактичну підготовленість з урахуванням ...
 • Авраменко, Я. В.; Avramenko, Ya. V. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 9-15., 2016)
  Визначено, що спортивні єдиноборства зазвичай відносять до видів спорту, у яких основну, домінуючу, роль відводять фізичної підготовки спортсменів. Серед фізичних якостей особливо виділяють швидкісно-силові якості єдиноборців, ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Чередніченко, С. В.; Cherednichenko, S. V.; Дяченко, А. А.; Diachenko, A. A.; Партико, Н. В.; Partyko, N. V.; Корольчук, А. П.; Korolchuk, A. P.; Стеценко, Д. Ю.; Stetsenko, D. Yu.; Антонюк, А. Е.; Antoniuk, A. E. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2021. - Вип. 7(138). - С. 124-131, 2021)
  Розглянуто питання розроблення спеціалізованого комплексу науково-методичного забезпечення системи багаторічної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, що забезпечить формування ефективного техніко-тактичного арсеналу одноборців ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205; Галата, О. В.; Halata, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8081-4730; Ложченко, О. В.; Lozhchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5584-6802; Бондаренко, Ю. А.; Bondarenko, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0001-9815-1904 (Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2020. - № 4(75). - С. 182-188, 2020)
  Наголошено, що професійна підготовка пілотів є одним із тих компонентів авіаційної системи, в яких приховується велика кількість небезпечних факторів, своєчасне виявлення яких становить суть управління безпекою польотів ...
 • Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Кіндзер, Б. М.; Kindzer, B. M.; Пришва, О. Б.; Pryshva, O. B.; Івченко, А. О.; Ivchenko, A. O.; Кулібаба, С. О.; Kulibaba, S. O.; Кусовська, О. С.; Kusovska, O. S. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2021. - Вип. 6(137). - С. 121-127, 2021)
  Розроблено програму удосконалення техніко-тактичної підготовленості самбістів-ветеранів в системі їх річного циклу підготовки. Зазначено, що впровадження у систему багаторічної підготовки одноборців-ветеранів, які ...
 • Максимчук, Б. А.; Maksymchuk, B. A.; Горпинич, Г. Ф.; Horpynych, H. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7982-0981; Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4952-7407; Малолєпший, С. Б.; Maloliepshyi, S. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7244; Бєлошенко, Ю. К.; Bieloshenko, Yu. K. (Честь і закон. - 2019. - № 2 (69). - С. 40-52, 2019)
  Викладено результати досліджень, спрямованих на вдосконалення функціональної готовності правоохоронців МВС України (на прикладі курсантів Національної академії Національної гвардії України) засобами спеціальної фізичної ...
 • Рубан, Л.; Ruban, L.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O . V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Корольов, А.; Korolov, A.; Оленченко, В.; Olenchenko, V. (Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – № 4 (72). – С. 54-59, 2019)
  Визначено стан вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів на різних стадіях перетренованості. Проаналізовано дані кардіоінтервалографії з ортостатичною пробою для визначення вегетативної реактивності. Виявлено, що ...

View more