KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement)

Recent Submissions

 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 207-208, 2023)
  Розглянуто основні фактори, що сприяють збільшенню домашнього насильства під час війни та проаналізовано причини зниження рівня звернень постраждалих та зафіксованих випадків домашнього насильства під час війни у порівняні ...
 • Шкарупа, В. І.; Shkarupa, V. I.; Воробйова, А. О.; Vorobiova, A. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 204-206, 2023)
  Показано, що однією з форм психологічного насильства в інформаційному просторі є кібербулінг. Кінцевою метою кібербулінгу є встановлення влади одного з членів соціуму над іншим, який є слабшим; визначено прийоми здійснення ...
 • Прокодянчик, С. С.; Prokodianchyk, S. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 201-203, 2023)
  Відзначено, що останнім часом ставлення до жорстокості в школі, в освітніх установах, товариствах розвинених країн стало значно серйознішим. Широко застосовуються профілактичні програми булінгу. Одним із завдань школи та ...
 • Попова, А. Р.; Popova, A. R.; Сторчак, С. С.; Storchak, S. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 199-201, 2023)
  Визначено, що в Україні найбільша кількість тяжких правопорушень проти особистості відбувається в сфері сімейно-побутових відносин. Розглянуто актуальну проблему психологічного насильства в сім’ї. Наголошено, що профілактика ...
 • Перегорода, А. Р.; Perehoroda, A. R. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 198-199, 2023)
  Визначено, що делінквентна поведінка підлітків характеризується певними особливостями, що проявляються в її причинах, мотивах здійснення вчинків, динаміці та певних умовах. Зазначено, що на поведінку дитини впливає ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 190-192, 2023)
  Розглянуто питання історії та ратифікації Стамбульської конвенції Україною. Визначено напрями змін в суспільстві щодо випадків домашнього насильства під час війни.
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 188-190, 2023)
  Проаналізовано закордонний досвід підготовки поліцейських до профілактичної роботи з дітьми та практика її здійснення. Розглянуто програми профілактичної роботи з дітьми у США, Канаді, Швеції, Японії.
 • Тюріна, В. О.; Tyurina, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977; Шмараєва, А. Д.; Shmaraieva, A. D. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 186-187, 2023)
  Наголошено, що проблема насильства в сім’ї має різні аспекти, тому потребує для її вирішення підготовки фахівців різних спеціальностей – психологів, педагогів, юристів, медиків, психотерапевтів, працівників поліції тощо, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 182-184, 2023)
  Розкрито специфіку нового молодіжного субкультурного руху «Редан», який набув поширення з лютого 2023 року, окреслено передумови його виникнення, типові ознаки й негативні наслідки для української молоді. Визначено проблемні ...
 • Shapoval, R. V.; Шаповал, Р. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5716-9291; Kolomoiets, T. O.; Коломоєць, Т. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1101-8073; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Garayev, M. V. oglu; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9578-7859 (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2 (julio-diciembre). – P. 1-13, 2021)
  Метою даної статті є визначення сутності та змісту адміністративно-процесуальних гарантій. У зв’язку з цим необхідно вирішити такі завдання: Уточнити визначення адміністративно-процесуальних гарантій, охарактеризувати їх ...
 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Melnyk, S.; Klochko, A. M.; Клочко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Lex Humana, Petrópolis. – 2022. –Vol. 14, № 1. – P. 324-336, 2022)
  Фінансова стабільність і гарантії продовжують залишатися предметом великого інтересу для кожного суспільства; за відсутності такої стабільності фінансова система країни й надалі перебуватиме під загрозою. Метою статті є ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 89-92, 2023)
  Наголошено, що дотримуючись елементарних правил і рекомендацій кримінотеології в аспекті ухилу від зла, є можливість застерегти від знівечення людського роду, його гріхопадіння, коли за один день можемо нагрішити стільки, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 75-76, 2023)
  Розглянуто питання специфіки поведінки жінок, що скоїли злочини, основні аспекти мотивації їхніх кримінальних діянь, соціально-психологічну природу особистості злочинниць, яка розуміється як система їхніх специфічних ...
 • Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 12-14, 2016)
  Надано видатним юристом І. Ю. Андрієвським екскурс з історії паспортної справи в різних європейських державах. На його думку, найбільш досконалою і демократичною паспортна система була в сучасній йому Англії. У Російський ...
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 14-16, 2016)
  Визначено, що судова система в Україні наприкінці XVIII ст. формувалася на основі указу імператриці Катерини ІІ «Про управління губерній Всеросійської імперії» 1775 р. Відповідно до нього кожна губернія мала позастанові ...
 • Лесь, І. О.; Les’, I. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 24-26, 2016)
  Проаналізовано внесок працівників міліції у подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Застосовано історичний досвід, який є надзвичайно корисним для сьогодення, оскільки Україна сьогодні знаходиться на складному ...
 • Басараб, О. Т.; Basarab, O. T.; Basarab, O. K.; Басараб, О. К.; Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7006-6476 (Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Вип. 3., 2019)
  Розглянуто питання необхідності нарощування зусиль у сфері забезпечення кібернетичної безпеки прикордонного відомства. Досліджено стан, структура та призначення інформаційно-телекомунікаційної системи Державної прикордонної ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 1. – С. 37-40, 2017)
  Розглянуто особливості прийняття нормативно-правових актів у контексті принципу правової визначеності. Сформульовано і проаналізовано вимоги, що випливають із принципу правової визначеності в процесі прийняття нормативно-правових ...
 • Kostenko, M. V.; Orlovskyi, R.; Pankratova, V. O.; Панкратова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X; Bulhakova, O. V. (Justicia. – 2020. – Vol. 25, № 38. – P. 224-231, 2020)
  Вивчено досвід провідних європейських країн щодо здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю та визначено можливості його застосування в Україні. Обґрунтовано доцільність вивчення досвіду розвинених країн ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 35-38, 2016)
  Констатовано, що неоднозначне застосування нормативно-правових актів є неприпустимим, оскільки призводить до невпорядкованості судової практики та зниженні довіри та поваги населення до судової влади, а у випадку ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds