KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2012, Том 1

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2012, Том 1

 

Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю заснування кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 12 трав. 2012 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінолог. асоц. України. – Т. 1. – Харків : Золота миля, 2012. – 323 с.

Recent Submissions