KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2012, Том 2

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2012, Том 2

 

Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю заснування каф. кримінального права та кримінології Харків. нац. ун-ту внутріш. справ (м. Харків, 12 трав. 2012 р.) / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінолог. асоц. України. – Том 2. – Харків : Золота миля, 2012. – 298 с.

Recent Submissions