KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 1 (26)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 1 (26)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 1 (26). - 171 с. - ISSN 2304-4756

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України (2022)
  Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних і кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, ...
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Тимчишин, А. М.; Tymchyshyn, A. M.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 116-153, 2022)
  У статті висвітлено авторські міркування щодо особливостей регіональної злочинності крізь призму духовно-ціннісної, ідеологічно-культурної складової та соціальної реальності. На підставі аналізу особливостей простору безпеки ...
 • Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 68-77, 2022)
  У статті наголошується, що сьогодні у практичному та науковому середовищі панує думка, що безпека в установах виконання покарань складається із трьох компонентів: динамічної, фізичної та процедурної. Автори приходять до ...
 • Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Olishevskyi, O. V.; Олішевський, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 102-115, 2022)
  Стаття присвячена аналізу змісту концепту етнорелігійного тероризму, розгляду основних тенденцій його проявів, факторів, що зумовлюють їхнє формування. У заключній частині запропоновано комплекс заходів стратегічного ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 78-87, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню евристичного шляху кримінологічного пізнання, внаслідок чого цілеспрямоване висловлювання кримінологом конкретних ідей запускає процеси функціональної самоорганізації системи кримінологічного ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 62-67, 2022)
  Проведено аналіз статей Кримінального кодексу України щодо змісту положень про насильство людини над собою. Дослідження медичного законодавства, публікацій у засобах масової інформації, наукової періодики дозволило визначити ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 49-61, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню природи кримінального акціонізму. Встановлено, що акціонізм є інвазією символу на буття, перетворення буття на символ при частковому збереженні онтологічності. Акціонізм діалогічний сутнісно; ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Спіцина, Г. О.; Spitsyna, H. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 41-48, 2022)
  Розглянуто сучасні засоби та способи протидії злочинності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду наведено основні тенденції удосконалення національних та міжнародних правових механізмів держави у протидії ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 32-40, 2022)
  У статті розглянуто кримінологічні питання формування та використання психоісторичного аналізу у сфері протидії злочинності. Показано його переваги, а також актуальні питання застосування. Встановлено низку методологічних ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 24-31, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню причинно-факторного комплексу здійснення обмежувальних заходів кримінального правового характеру та загальних засад їх застосування та вироблення на цій підставі власних узагальнюючих висновків, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 16-23, 2022)
  Стаття присвячена проблемам системного аналізу протидії злочинності з урахуванням різних підходів. Описані алгоритми, орієнтовані на дослідження стійкості систем, реально дозволяють вивчати питання стабільності даних систем ...