KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Навчальні видання (Educational edition). УДК 349.4/.6(07)

Навчальні видання (Educational edition). УДК 349.4/.6(07)

 

Recent Submissions

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Харків: ХНУВС, 2017. – 384 с., 2017)
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання ...
 • Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5075-9109 (Суми : ВВП «Мрія», 2018. – 100 с., 2018)
  У навчальному посібнику розкрито загальні положення правового регулювання земельних відносин, відносин із охорони та відтворення земель, здійснення управління у сфері земельних відносин, застосування юридичної відповідальності ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 292 с., 2010)
  Навчальний посібник охоплює питання із загальної частини Екологічного права. Призначено для підготовки до навчальних занять з курсу Екологічного права при вивченні загальної частини курсантами, слухачами та студентами вищих ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с., 2013)
  Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Харків: ХНУВС, 2017. – 288 с., 2017)
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог навчальних курсів «Земельне право України» та «Сучасні проблеми земельного права». Він охоплює основні інститути Загальної та Особливої частини «Земельного ...
 • Процевський, В. О.; Protsevskyi, V. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с., 2012)
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272 (Харків : ХНУВС, 2014. – 386 с., 2014)
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання ...
 • Борейко, В. Є.; Boreiko, V. Ye.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; https://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, О. О.; Shumilo, O. O. (Харків : Право, 2015. – 304 с., 2015)
  У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Екологічна етика». У ньому обґрунтовано основні засади екологічної етики, викладено систему правил та еколого-етичних стандартів, а також нормативно-правове ...