KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 2 (27)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 2 (27)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 2 (27). - 188 с. - ISSN 2304-4756.

Recent Submissions