Право і безпека, 2022, № 4 (87)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2022. – № 4 (87). – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Хавіна, І. П.; Khavina, I. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1856-1186; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 171-183, 2022)
  Запропоновано функціональну архітектуру системи управління інформаційною безпекою на основі мультиагентної системи для пошуку в реальному часі оптимальних рішень захисту інформації завдяки вибору за визначеними критеріями ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7752-6068 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 159-170, 2022)
  Наголошено, що подальше реформування правоохоронної діяльності в Україні є вкрай необхідним і потребує постійної уваги з боку керівництва МВС, Національної поліції та служб і підрозділів, які беруть у цій сфері участь. ...
 • Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu. (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 145-158, 2022)
  Досліджено стан кримінального радикалізму серед засуджених в установах виконання покарань. З’ясовано, що кримінальний радикалізм – це заборонені законом про кримінальну відповідальність прояви радикального, ...
 • Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 135-144, 2022)
  Розглянуто матеріали доповідей керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України щодо тих викликів і проблем, з якими органам системи МВС довелося зіштовхнутися внаслідок військової агресії ...
 • Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Панченко, Є. В.; Panchenko, Ye. V. (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124, 2022)
  Запропоновано механізм аналізу етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень на основі вивчення сучасного досвіду в цій сфері. Вивчено стан нормативно-правового урегулювання криптовалют ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0214-8976 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 94-107, 2022)
  Досліджено положення міжнародних стандартів права людини на достатній життєвий рівеньта їх вплив на законодавствоУкраїни. Визначено елементи змістового наповнення права на достатній життєвий рівень, акцентовано на ...
 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Sychova, V. V.; Сичова, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 81-93, 2022)
  Проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання трудових прав працівників державної служби. Вивчено умови, за якими державним службовцям мають бути забезпечені високі стандарти трудових прав, гідні умови праці та ...
 • Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 69-80, 2022)
  Досліджено питання діяльності в умовах війни в Україні громадських організацій у сфері захисту прав людей з обмеженими можливостями. Констатовано погіршення ситуації з дотриманням прав цієї категорії осіб через воєнні дії, ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 45-58, 2022)
  Досліджено основи правосвідомості як передумови правомірної поведінки особи. Зазначено, що поняття «правосвідомість» розуміється широко, ним охоплюється і усвідомлюване, і неусвідомлюване у правовій сфері внутрішнього світу ...
 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 36-44, 2022)
  Проведено аналіз стану дактилоскопічних дослідженьв Україні та закордоном. Приділено увагу останнім світовим досягненням у галузях хімії та мікробіології, які допомагають якісно виявляти і фіксувати сліди пальців рук людини ...
 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 24-35, 2022)
  Висвітлено актуальне та найменш досліджене в історико-правовій науці питання – про злочинність у найчисельнішому правоохоронному органі –міліції, що діяла на території Української РСРв один із післявоєнних років (1947 р.). ...
 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 13-23, 2022)
  Узагальнено та систематизовано ключові особливості і виявлено слабкі місця процесу проведення судово-економічної експертизи при розслідуванні корупційних злочинів в Україні. Досліджено законодавче тлумачення поняття ...