KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 4

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 4

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2013. - № 4. - 262 с. - ISSN 2304-4556.

Recent Submissions

 • Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 6-13., 2013)
  Статтю присвячено розгляду основних елементів механізму перетворення особи в жертву злочину. Розглянуто особливості взаємодії підструктур особистості при цьому. Зроблено акцент на необхідності врахування усіх проявів ...
 • Гуренко, Д. Ю.; Gurenko, D. Y. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 43-51, 2013)
  Розглянуто питання щодо характеристики об’єкта злочину, передбаченого ст. 348 КК України, яка встановлює відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 159-169, 2013)
  Стаття присвячена дослідженню політико-економічних криміногенних факторів. Надається характеристика кримінологічно значущим проблемам становлення державної ідеології у галузі економічного розвитку, а також окремим ...
 • Романова, О. І.; Romanova, O. I. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 170-179, 2013)
  В статті проаналізовані питання актуальної нормативної і правознавчої діяльності в державі, протидії різноманітним формам нетолерантного ставлення, у тому числі й запобігання кримінально-правовими засобами.
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 78-86, 2013)
  В даній статті проаналізовано зміст суспільно небезпечних наслідків та шкоди від злочинного безгосподарського використанням земель цінностям, які охороняються кримінальним законом. У зв’язку із заподіянням екологічної ...
 • Фесик, А. В. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 249-255, 2013)
  У статті досліджено сучасну роль органів державної влади у протидії кіберзлочинності крізь велику кількість негативних проявів (в першу чергу девіантних проявів) функціонування соціального середовища та доцільність ...
 • Філіпенко, Н. Є.; Filipenko, N. Ye. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 180-183, 2013)
  Виконано аналіз концептуальних засад, поглядів та ідей щодо розуміння сутності попередження суїциду серед засуджених жінок, визначення його основоположних засад та функціональних напрямків, а також встановлено специфіку ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 87-94., 2013)
  У статті проаналізовано точки зору щодо визначення кримінально-правової політики. Розглянуто питання взаємодії кримінально-правової політики з різними сферами суспільного життя та її впливу на сферу охорони земельних ...