KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Канібер, Ю. М.; Kaniber, Yu. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2648-7067 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 153-154, 2016)
  Наголошено, що кримінологічна діяльність – це система різноманітних за формою і напрямами дій громадян та колективних суб’єктів суспільного життя, що спрямовані на досягнення двоєдиної мети – надбання наукового знання ...
 • Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 155-161, 2016)
  Надано історико-правовий аналіз механізму протидії злочинності неповнолітніх. Наголошено, що питанням профілактики злочинності неповнолітніх до певного часу приділялася вкрай незначна увага. Так, давні пам’ятки вітчизняного ...
 • Овод, К. К.; Ovod, K. K. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 163-167, 2016)
  Розглянуто антикорупційну стратегію, яка визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 177-180, 2016)
  Наголошено, що сучасні вимоги до поліпшення стану криміногенної обстановки в державі вимагають від науковців та практиків нових підходів до вивчення проблем злочинності, її причин та умов, удосконалення понятійного ...
 • Погрібний, С. О.; Pogribnyi, S. O.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 4. – С. 95-103, 2022)
  Розглянуто проблему нормативно-законодавчої бази нинішнього безпекового середовища, актуалізовано його роль з духовно-ціннісних міркувань, формування високих рівнів правової психології та правової ідеології громадян, з ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 4. – С. 83-94, 2022)
  Розглянуто морально-етичні аспекти подолання корупції з акцентом на формування державної антикорупційної ідеології (кримінології) на засадах духовно-ціннісного складника. Порушено питання природи корупційних проявів через ...
 • Луценко, Б. Г.; Lutsenko, B. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1366-9155 (Юридичний вісник. - 2021. - № 4. - С. 176-183, 2021)
  Надано кримінологічний аналіз підстав, які передували прийняттю рішення про проведення Антитерористичної операції, а в подальшому – Операції об’єднаних сил. Переформатування Антитерористичної операції в Операцію об’єднаних ...
 • Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4377-982X (Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 4, т. 3. - С. 250-258, 2022)
  З перших днів створення УПА її діяльність мала не регіональний, а всеукраїнський характер, що рельєфно видно з політичної програми боротьби за відновлення соборної, незалежної України. Правовими підставами визнання ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 182-184, 2016)
  Наголошено, що система запобігання корупції в Україні перебуває у процесі реформування. Наразі здійснено прогресивні кроки з прийняття законодавчих актів, які містять нові превентивні антикорупційні ...
 • Завадський, С. А.; Zavadskyi, S. A. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 199-201, 2016)
  Підкреслено, що органи прокуратури становлять собою державний орган, який у межах своїх повноважень здійснює заходи спрямовані щодо протидії корупції, що у свою чергу призводить до створення ефективної с ...
 • Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu. (Правові виклики сучасності: матеріали Круг. столу ( м. Харків, 20 груд. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 133-137, 2022)
  Відмічено, що природа радикалізму принципово не залежить від обстановки, соціального контексту, виявляє зв’язки з низкою констант антропологічного штибу. Тож закономірно, що у кримінальному радикалізмі в кримінально-виконавчих ...
 • Кубрак, В. П.; Kubrak, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1205-5776 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 292-296, 2016)
  З'ясовано, що основна мета прогнозування злочинності – це встановлення найбільш загальних показників, які характеризують розвиток (зміну) злочинності в майбутньому, виявлення її негативних і позитивних ...
 • Клочко, О. А.; Klochko, O. A. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 299-300, 2016)
  Наголошено, що різні аспекти тематики виявлення, попередження та розслідування незаконного заволодіння автотранспортними засобами були відображені в працях вітчизняних і зарубіжних учених. Проте в ...
 • Мітрухов, П. М.; Mitrukhov, P. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2752-6873 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 309-312, 2016)
  Відмічено, що будь-який вибух може бути скоєно лише за допомогою використання такого елемента, як вибухова речовина чи пристрій. Розглянуто проблеми профілактики злочинних вибухів, а саме: проведення кваліфікованих дій ...
 • Сліпець, Є. С.; Slipets, Ye. S.; Мітрухов, П. М.; Mitrukhov, P. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2752-6873 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 352-354, 2016)
  Зазначено, що легалізація грального бізнесу в Україні порушить конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров’я населення. У багатьох людей, схильних до ...
 • Пархоменко, Ю. О.; Parkhomenko, Yu. O. (Юридична наука. - 2019. - № 9 (99). - С. 187-194, 2019)
  Розглянуто легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як соціальне явище. Визначено наукове розуміння способів вчинення легалізації (відмивання) доходів на фондовому ринку в Україні. Окреслено операції ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Актуальні проблеми держави і права. – 2022. – Вип. 95. - С. 11-21, 2022)
  У процесі роботи проаналізовано понад 100 наукових статей українських авторів, присвячених виявленню сутності принципу рівності перед законом, а також загальним питанням рівності в аспекті гендеру, ідеології, співставлення ...
 • Грідіна, Н. Ю.; Hridina, N. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8499-074X (Юридична наука. - 2020. - № 3 (105). - С. 152-160, 2020)
  Доведено, що запобігання гендерно обумовленому насильству як об’єкт адміністративно-правового регулювання являє собою систему, визначених законодавством заходів, які здійснюються відповідними органами з метою припинення ...
 • Bershov, H. Ye.; Бершов, Г. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3439-5544; Hrytenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1376-6956; Khashev, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2240-0713; Fialka, M. I.; Фіалка, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Ius Humani. Law Journal. – 2022. – Vol. 11 (1). – P. 43-60, 2022)
  Загально-правова характеристика військових злочинів дозволяє всебічно вивчити вказані діяння, зрозуміти їх сутність, що в свою чергу має сприяти та покращувати якість кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень ...
 • Komziuk, A. T.; Комзюк, А. Т.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Orlovskyi, R.; Orlovskyi, B.; Rodionova, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7039-5285 (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, No 25. – P. 377-385, 2020)
  Метою статті є аналіз найбільш ефективних форм і методів протидії наркотизації в суспільстві, особливо серед молоді, а також надання характеристики найбільш вагомих чинників, під дією яких наркотизація отримує своє ...

View more