KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 6

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2014, № 6

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2014. - № 6. - 240 с. - ISSN 2304-4556.

Recent Submissions