KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 2 (61)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 2 (61)

 

Recent Submissions

 • Сергєєв, А. А.; Serhieiev, A. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 229-239, 2013)
  На основі аналізу чинного законодавства та наукових позицій визначено інституційні гарантії права на честь, гідність та ділову репутацію працівників органів внутрішніх справ України. Досліджено види та структуру інституційних ...
 • Батрин, О. В.; Batryn, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 240-248, 2013)
  Розглянуто процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та відмова від неї. Визначено їх правове значення для апеляційного провадження в цивільному процесі України. Сформульовано авторське визначення таких понять, ...
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 266-272, 2013)
  Проаналізовано підстави припинення державної служби. Обґрунтовано висновок про застосування комплексного підходу до викладення підстав припинення державної служби з метою полегшення правозастосовної практики. Запропоновано ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 154-161, 2013)
  Здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення поняття технології злочинної діяльності. Запропоновано авторське бачення сутності злочинних технологій. Наведено типові технології викрадень бюджетних коштів, характерних ...
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 47-57, 2013)
  Охарактеризовано світоглядні риси українського народу як самобутнього політико-національного утворення. Систематизовано негативні фактори, що гальмують процес формування загальнонаціональної ідеології в Україні, зокрема ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 161-168, 2013)
  Розглянуто правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності, а також проблеми реалізації механізму правового регулювання цієї оперативно-розшукової функції в умовах реформування оперативно-розшукового та ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 6-15, 2013)
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності С. В. Пахмана, досліджено його внесок в розробку різних аспектів теорії та історії права, зокрема в теорію юридичного позитивізму, «теорію родового побуту», характеристику інститутів ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 134-139, 2013)
  Статтю присвячено теоретичним аспектам визначення сутності попередження насильства в сім’ї над дітьми. Розглянуто основні напрями роботи підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства над дітьми та ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 195-203, 2013)
  Звернуто увагу на професійний розвиток персоналу органів внутрішніх справ України. Обґрунтовано позицію щодо необхідності початкової підготовки як окремого виду професійної підготовки в ОВС. Проаналізовано порядок проходження ...
 • Сардінов, Р. Т.; Sardinov, R. T. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 283-290, 2013)
  Досліджено норми Закону України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» від 6 вересня 2005 р. № 2805-IV, які встановлюють порядок застосування дисциплінарних стягнень, та сформульовано рекомендації щодо їх ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 169-178, 2013)
  Розглянуто нове кримінальне процесуальне законодавство у порівнянні з КПК України 1960 р. та особливості запровадження у правозастосовну діяльність правового інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Operational and ...
 • Максимус, Д. О.; Maksymus, D. O.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 125-133, 2013)
  Проаналізовано можливі завдання у сфері використання працівниками органів внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянуто питання розвитку та доцільності ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 139-146, 2013)
  З правових позицій проаналізовано сутність кіберпростору як середовища здійснення хакерських атак, визначено об’єкти атак, сутність і види хакерських атак на імплантати. Актуальність зумовлена відсутністю будь- яких ...
 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 256-265, 2013)
  Розглянуто проблемні питання правосуб’єктності осіб, щодо майна яких встановлена опіка, що зумовлені динамічним характером цивільних відносин і необхідністю удосконалення доктринальних підходів до розуміння правосуб’єктності, ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 22–32, 2013)
  З’ясовано сутність нормативно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Розглянуто систему нормативно-правових актів, що регламентують особливості реалізації правоохоронної функції держави. Визначено ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds