KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2015, № 1 (9)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2015, № 1 (9)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 1 (9). - 336 с. - ISSN 2304-4556.

Recent Submissions