Право і безпека, 2011, № 1 (38)

 

Recent Submissions

 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Харченко, О. О.; Kharchenko, O. O. (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 222-226, 2011)
  Проведено аналіз існуючих моделей інтеграції неконтрольованої економіки в легальну систему. Виокремлено їх слабкі місця. Внесено пропозиції з удосконалення моделей інтеграції неконтрольованої економіки у легальну ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 240-242, 2011)
  Досліджено чинне законодавство щодо фактичного використання в господарському обороті засобів індивідуалізації. Особливу увагу приділено цивільно-правовому захисту комерційних найменувань і торговельних марок. Legislation ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 131-135, 2011)
  Проаналізовано поняття тактики запобігання злочинам, основні її елементи, а також впровадження відповідних комплексів теоретичних знань у практичну правоохоронну діяльність. The concept of crime prevention tactic, its ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 234-239, 2011)
  Визначено місце страхування у правовому регулюванні відносин у сфері національної фізичної культури і спорту. Наведено класифікацію видів страхування у сфері фізичної культури і спорту. The place of insurance in legal ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 145-148, 2011)
  Досліджено питання забезпечення громадської безпеки, запобігання вчиненню злочинів і правопорушень під час виконання працівниками Державтоінспекції своїх службових обов’язків. Доведено, що примусовий вплив здійснюється ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 1(38). - С. 204-208, 2011)
  Розглянуто спеціальні вимоги до трудової правосуб’єктності службовців правоохоронних органів. Визначено доцільність їх існування та рекомендовано заходи із поліпшення добору кандидатів до правоохоронних органів. Special ...
 • Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 195-199, 2011)
  Надано кримінально-правову характеристику злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю, визначено їх загальні ознаки. The criminal and legal description of crimes, related to terrorist activity is given, general ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 93-96, 2011)
  На підставі аналізу існуючих у юридичній літературі понять «державний кордон» запропоновано авторське поняття «державний кордон». Визначено та проаналізовано норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 226-230, 2011)
  Визначено підстави виникнення цивільно-правової відповідальності. Проаналізовано основні концепції виникнення цивільно-правової відповідальності. Доведено доцільність застосування до досліджуваних правовідносин конструкції ...
 • Пінська, О. С.; Pinska, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Право і Безпека. – 2011. – № 1. – С. 54-58, 2011)
  Розглянуто поняття деформації правової свідомості та форми її прояву. Розкрито особливості кожного виду деформації правової свідомості та їх негативний вплив на окремих громадян і суспільство в цілому.
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Право і безпека. - 2011. - № 1. - С. 8-13, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики законодавчого забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні. Зроблено висновок, що українському законодавству бракує системності та єдності підходів до регулювання ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 72-76, 2011)
  Проаналізовано чинне законодавство з метою визначення дозвільних повноважень правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки, що має спрямованість на реалізацію прав, свобод та законних інтересів фізичних ...
 • Кожушко, М. В.; Kozhushko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 89-93, 2011)
  Сформульовано поняття виховної роботи курсантів та слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, уточнено її мету, завдання та функції.