KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2016, № 3 (14)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2016, № 3 (14)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2016. - № 3 (14). - 268 с. - ISSN 2304-4556.

Recent Submissions

 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 110-119, 2016)
  Стаття присвячена аналізу закономірностей формування та функціонування елементів механізму злочинної поведінки. Останній розглядається як процес зміни зовнішнього середовища, складне психофізіологічне явище, в якому ...
 • Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 188-201, 2016)
  У статті розглянуто досвід зарубіжних країн з протидії діяльності тоталітарних сект, що проводиться на рівні держави, правоохоронних органів та громадських організацій. Зазначений досвід дасть змогу створити ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 142-150, 2016)
  Розглянуто можливість та доцільність запровадження в Україні ювенальної юстиції та відновного правосуддя. Акцентована увага на актуальності дослідження питань, пов’язаних із пошуком нових засобів попередження злочинності ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 22-32, 2016)
  Досліджено основи організаційно-правової діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму. Особливу увагу приділено специфіці діяльності антитерористичних підрозділів поліції країн Балтії, їх завданням та основним ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 87-98, 2016)
  Стаття присвячена проблемам встановлення кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Наведено визначення поняття «земельні злочини» як основного термінологічного обороту злочинів у сфері земельних ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 99-109, 2016)
  У статті розглянуто генезис, зміст, умови та особливості виконання вироку міжнародної судової установи за кримінальним правом України. Виявлено недоліки КК України в питанні закріплення підстав і правил виконання вироку ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 11-21, 2016)
  Стаття присвячена характеристиці кримінологічних засад протидії злочинам агресії. Встановлено, що вони складають систему міждисциплінарних наукових начал, підходів, керівних положень в організації, розробці та реалізації ...