KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 3 (17)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 3 (17)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 3 (17). - 244 с. - ISSN 2304-4556.

Recent Submissions