KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

 

Recent Submissions

 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 69-70, 2022)
  Досліджено питання щодо відповідальності дітей за вчинення колабораційної діяльності. Розглянуто особливості проведення допиту дитини-колаборанта. Проводячи допит дитини, поліцейський має дотримуватись відповідної тактики ...
 • Ханькевич, А. М.; Khankevich, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 133-136, 2022)
  Наголошено, що у вмінні оперативно й всебічно обробляти інформаційні потоки, візуалізувати дані, первинну й іншу інформацію, робити виважені висновки, побудовані на логіці, креативному мисленні та передовому досвіді ...
 • Репчонок, А. Ю.; Repchonok, A. Yu. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 123-125, 2022)
  Зазначено, що суб’єктами доказування є сторони кримінального провадження; потерпілий; представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; слідчий суддя, суд. Щодо суб’єктів доказування в кримінальних провадженнях ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Куць, Я. О.; Kuts, Ya. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 121-123, 2022)
  Визначено, що розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності має певні особливості. В таких кримінальних провадженнях вирішення завдань досудового розслідування нерідко вимагає проведення узгодженого ...
 • Fomina, T. H.; Фоміна, Т. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Globenko, G. I.; Глобенко, Г. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Melnyk, O.; Мельник, О.; Melnyk, V. V.; Мельник, В. В. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 28 (April). – P. 386-393, 2020)
  Вивчено сучасний стан диференціації кримінальної процесуальної форми як однієї з умов розвитку законодавства. Приведено наукові точки зору стосовно тлумачення поняття «кримінальна процесуальна форма» та ...
 • Грібов, М. Л.; Hribov, M. L. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 107-109, 2022)
  Наголошено, що корупційні злочини, особливо ті, що пов’язані з підкупом, здебільшого, є латентними. З цих причин, важлива роль у протидії таким злочинам належить негласній роботі правоохоронних органів. Необхідною умовою ...
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 103-105, 2022)
  Відзначено, що на законодавчому рівні досі нема чіткого визначення специфіки оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження не тільки в законодавстві що регламентує оперативно-розшукову діяльність, а й в ...
 • Manzhai, O. V.; Манжай, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Lysenko, A. M.; Лисенко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Burlaka, I.; Vintsuk, V. V.; Вінцук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - Vol. 22, № 3 (March). - P. 629-633, 2022)
  Розглянуто використання електронних документів та інших видів цифрової інформації як доказ у кримінальному провадженні, які мають свої характеристики. Досліджено проблеми використання електронних документів як доказів у ...
 • Антощук, А. І.; Antoshchuk, A. I. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 93-94, 2022)
  Відзначено, що досвід розслідування шахрайств, учинених з використанням електронно-обчислювальної техніки, свідчить про недостатню ефективність наявних засобів і методів розслідування таких кримінальних правопорушень. ...
 • Лавров, Р. Л.; Lavrov, R. L. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 63-65, 2022)
  Визначено суть терміну «оперативно-розшукова превенція», яка лежить у площині законної можливості використання комплексу оперативно-розшукових заходів оперативними підрозділами, спрямованих на недопущення й утримання ...
 • Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Наукові інновації та передові технології. - 2022. - №1(3). - С. 311-322, 2022)
  Досліджено теоретичні, правові і прикладні проблемні питання щодо забезпечення і реалізації процесуальних гарантій прав учасників кримінального провадження. Напрацьовано пропозиції і рекомендації щодо удосконалення понятійного ...
 • Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-2263 (Наука і техніка сьогодні. - 2022. - № 6(6). - С. 381-393, 2022)
  Досліджено теоретичні, законодавчі і прикладні проблемні питання щодо генезису розвитку наукової думки щодо сутності процесуальних гарантій прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження під час ...
 • Строк, І. А.; Strok, I. A. (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 59-62, 2022)
  Зазначено, що у процесі досудового розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров̓я особи, слідчим обов’язково призначаються судові експертизи. Судовою експертизою визнається дослідження експертом на основі спеціальних ...
 • Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331 (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 56-58, 2022)
  Визначено, що під час розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, важливим є їх правильне вилучення, упакування під час проведення слідчих (розшукових) дій та подальше зберігання до ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 46-47, 2022)
  Наголошено, що традиційною формою використання спеціальних знань у кримінальному процесі є залучення осіб, які мають спеціальні знання, а саме спеціаліста і експерта, різниця між якими безпосередньо визначаються характером ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 37-40, 2022)
  Відзначено, що висновок експерта як процесуальне джерело доказів має бути оцінений з урахуванням належності, допустимості та достовірності, що закріплено законодавцем для кожного доказу. Виявлення відсутності або наявності ...
 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 51-55, 2022)
  Зазначено, що на тактику допиту іноземця значний вплив має його правовий статус, культура (етнічний вплив), релігійні особливості тощо. Слід звернути увагу на обставини та мету його прибуття в Україну, термін перебування; ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Мурадли, А. І.; Muradly, A. I. (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 26-29, 2022)
  Встановлено, що в розслідуванні кримінальних правопорушень, що вчиняються при виробництві споживчих товарів, важливу роль відіграють судові експертизи. Це обумовлено необхідністю застосування спеціальних знань при ...
 • Корж, В. П.; Korzh, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9431-8727 (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 22-25, 2022)
  Наголошено, що унормування псевдонаукових дефініцій в окремих положеннях Кримінального процесуального кодексу, деформація повноважень і статусів учасників кримінального процесу призвели до хаосу і безладдю, неузгодженості ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Слово Національної школи суддів України. – 2019. – № 1 (26). – С. 141-152, 2019)
  На підставі аналізу практики ЄСПЛ, а також національного кримінального процесуального законодавства формулюються критерії визначення розміру застави під час обрання запобіжного заходу. Розкривається зміст виключних ...

View more