KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Голуб, М. В.; Holub, M. V.; ORCID: https://orсid.org/0000-0002-5257-081X (Право та інновації. - 2022. - №4(40). - С. 100-106, 2022)
  Розглянуто питання щодо необхідності використання досвіду роботи правоохоронних органів країн Європейського Союзу та США відповідними інституціями системи Міністерства внутрішніх справ України. Акцентовано увагу на тому, ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735; Коваль, А. Д.; Koval, A. D. (Promising ways of solving scientific problems : abstracts of IX international scientific and practical conference (Brussels, Belgium, 26-28 December 2022). – Brussels, 2022. – P. 136-138, 2022)
  Наукова праця присвячена проблематиці модернізації стрілецької підготовленості представників силових структур, з урахуванням практичного досвіду діючих працівників поліції. Визначені стандарти класифікації вогнепальної ...
 • Масленникова, С. А.; Maslennykova, S. A. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 159-161, 2022)
  Підкреслено, що організація системи підготовки фахівців для слідчих органів поліції у багатьох європейських країнах здебільшого збігаються. Зазначено, що в системі підготовки поліцейських у ВЗО в Україні застосовується ...
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 146-148, 2022)
  Зазначено, що одним із критеріїв в оцінці діяльності поліції зарубіжних країн є внутрішній та зовнішній контроль. Серед показників оцінки діяльності поліції громадська думка громадян є пріоритетною. У його основі лежить ...
 • Тельний, М. А.; Telnyi, M. A. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 139-140, 2022)
  Визначено, що в умовах сьогодення взаємодія поліції з громадськістю має плануватися і формуватися на ефективній науково обґрунтованій управлінській основі, адже оптимізація взаємодії поліції з громадськими інституціями у ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Котелевець, А. В.; Kotelevets, A. V. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 125-127, 2022)
  Зазначено, що підрозділи Національної поліції поряд із заходами захисту інформаційних даних вживає необхідних заходів, спрямованих на протидію комп’ютерної злочинності та кіберзагрозам в Україні за допомогою новітніх ...
 • Шевченко, В. О.; Shevchenko, V. O. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 120-121, 2022)
  Досліджено питання дотримання прав і свобод людини, а також здійснення поліцейського піклування в умовах воєнного стану. Визначено, що у нинішніх умовах допомога поліцією мирному населенню має плануватися і ґрунтуватися ...
 • Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.; ORCID:http://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 112-114, 2022)
  Підкреслено, що більшість повноважень шкільного офіцера поліції та вихователя безпеки (спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі) перекликаються, їхні об’єднанні зусилля направлені на досягнення єдиної цілі - створення ...
 • Шаповалова, П. С.; Shapovalova, P. S. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 102-104, 2022)
  Визначено, що воєнний стан, це період, що пов’язаний із протидією російській агресії, який зобов’язує ретельно підійти до визначення та застосування повноважень Національної поліції, її структурних підрозділів. Для воєнного ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329; Дрознік, Д. Р.; Droznik, D. R. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 95-97, 2022)
  Наголошено, що відсутність чіткої регламентації службових транспортних засобів, що повинні знаходитися у використанні підрозділу поліції діалогу може призвести до критичних наслідків в критичній ситуації. Потрібне комплексне ...
 • Лісойван, Я. М.; Lisoivan, Ya. M. (Věda a perspektivy. - 2022. - №12(19). - P. 201-210, 2022)
  Надано ґрунтовний аналіз правових засад та досвіду функціонування спеціальних підрозділів провідних країн світу (США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Латвії), до діяльності яких віднесено здійснення протидії злочинам, ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 19-21, 2022)
  Зауважено, що в умовах воєнного стану компетенцію Національної поліції було суттєво розширено, особливо в системі примусових заходів, але при цьому її діяльність залишається тільки у правовому полі. Цьому об’єктивно сприяють ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 25-27, 2022)
  Окреслено пріоритетні напрями діяльності органів поліції щодо забезпечення прав громадян під час воєнного стану. Зазначено, що ефективність реалізації вказаних напрямів вимагає оновлення існуючих механізмів взаємодії ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 21-23, 2022)
  Зазначено, що важливим напрямом роботи Національної поліції в реаліях воєнного часу є напрацювання ефективних заходів протидії порушенню і захисту прав людини в Україні, вдосконалення адміністративно-правового механізму ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 12-14, 2022)
  Визначено, що запровадження на всій території України воєнного стану зумовило потребу в оновленні законодавства та виробленні концептуально нових підходів до організації діяльності органів поліції. Скориговано форми і ...
 • Rusetskyi, A. A.; Русецький, А. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2234-4392; Podorozhnii, Ye. Yu.; Подорожній, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Tanko, A. V.; Танько, А. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202; Frolov, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1870-7165 (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 71. – P. 725-736, 2021)
  Метою розслідування було вивчення змісту та особливості етичної поведінки державних службовців в Україні та світі. Для досягнення мети автори використовували такі методи: гносеологічний, порівняльно- правові, ...
 • Шека, Ю. Ю.; Sheka, Yu. Yu. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 85-86, 2022)
  Підкреслено, що закони не можуть повністю врегулювати всі різноманітні відносини, які виникають в ході адміністративної діяльності поліції. Тому велике значення має нормотворча діяльність МВС України як головного органу у ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329; Маковчик, М. М.; Makovchyk, M. M.; Зосим, Р. С.; Zosym, R. S. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 76-78, 2022)
  Зазначено, що під час воєнного стану поліцейські разом з іншими органами виконавчої влади України повинні здійснювати заходи та набувають повноваженнями, які є необхідними для забезпечення захисту безпеки населення, інтересів ...
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 69-71, 2022)
  Виявлено форми взаємодії поліції та суспільства в сучасних правових державах під час реалізації правоохоронної функції, надано характеристику специфіки такої взаємодії. Визначено суб'єктний склад учасників реалізації ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 370-374, 2016)
  Одним із найбільш важливих завдань становлення Національної поліції України є покращення стосунків поліції з населенням, забезпечення їх партнерського характеру, оскільки ефективність роботи правоохоронного органу значною ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds