Монографії (Monographs). УДК 346

 

Recent Submissions

  • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Харків : ЕКУС, 2021. – 248 с., 2021)
    Монографія є результатом тривалих досліджень авторів у напрямі визначення правової природи корпоративних правовідносин та їх сутності. У праці проаналізовані сучасні теорії походження корпоративних правових зв’язків, на ...
  • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6658-6054; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0519-7300; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; Василько, І. В.; Vasilko, I. V.; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018; Максименко, Н. О.; Maksymenko, N. O.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; Ананьєва, Е. В.; Ananieva, E. V.; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.; Кафедра правового забезпечення господарської діяльності (Харків : Константа, 2019. – 296 с., 2019)
    У монографії розкриваються правові основи, стан та перспективи законодавчого врегулювання безпеки господарської діяльності в Україні, досліджуються сутність фінансової, екологічної, хімічної, науково-технічної безпеки ...
  • Денисов, А. І.; Denysov, A. I. (Харків : Юрайт, 2017. – 232 с., 2017)
    Наукова робота присвячена дослідженню та комплексному аналізу ключових питань удосконалення господарсько-правового забезпечення технологічної безпеки держави шляхом визначення основних дисфункцій чинного законодавства ...