KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2018, № 1 (18)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2018, № 1 (18)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 1 (18). - 208 с. - ISSN 2304-4756.

Recent Submissions

 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 174-182, 2018)
  На сектор безпеки і оборони покладається основні функції забезпечення національної безпеки, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, суспільних цінностей, прав і свобод громадян, ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 169-173, 2018)
  Розглядається проблема захисту права на здоров’я жінок у контексті протидії домашньому насильству. Наголошується, що найчастіше від домашнього насильства потерпають саме жінки, зокрема утискається їхнє право на здоров’я. ...
 • Ситнік, О. М.; Sytnik, O. M. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 158-168, 2018)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу основних кількісних показників злочинів, передбачених ст. 304 Кримінального кодексу України. Встановлено збереження високого рівня цих злочинів. Динаміка їхнього відтворення ...
 • Підкопай, С. М.; Pidkopai, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3370-2917 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 139-148, 2018)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу рівня і динаміки злочинів, що посягають на законну професійну діяльність журналістів, передбачених ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України. Встановлено ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 128-138, 2018)
  Обстоюється думка про те, що дискурсивність є сутнісною ознакою злочинності. Встановлено, що дискурсивним простором злочинності є сфера семантичних засобів детермінації та реалізації кримінальних практик. Виділено та ...
 • Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7105-0011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 66-73, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню питання суб’єкта посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (поліції). Проаналізовано стан захищеності працівників поліції. Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 109-117, 2018)
  Статтю присвячено аналізу окремих програмних заходів у сфері протидії наркозлочинності, а також оцінюванню їхньої сукупної дії, спрямованої на нейтралізацію негативних процесів відтворення наркозлочинності в Україні.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 102-108, 2018)
  На підставі отриманих дослідницьких даних розкрито сутність та характеристики системи протидії злочинності, елементну структуру, змістовні ознаки. Запропоновано шляхи імплементації окремих положень у науково-практичну діяльність.
 • Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 56-65, 2018)
  Статтю присвячено виявленню типових кримінально-правових ознак осіб, які вчиняють злочини у сфері грального бізнесу, та їхньому критичному аналізу відповідно до реальної ситуації протидії вказаній злочинності. На основі ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 89-101, 2018)
  Розглянуто систему правового захисту дітей від насильства в сімʼї, який мають здійснювати органи державної влади та органи місцевого самоврядування за різними чинними нормативно- правовими актами. Держава на законодавчому рівні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 15-22, 2018)
  Проаналізовано принципи наукового забезпечення діяльності щодо охорони й захисту публічної безпеки та управлінські принципи забезпечення публічної безпеки. Наголошено на тому, що залежно від внутрішньо- системної кон’юнктури, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds