KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Навчальні видання (Educational edition). УДК 343.98

Навчальні видання (Educational edition). УДК 343.98

 

Recent Submissions

 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Іонова, В. В.; Ionova, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7253-0690; Матарикіна, О. В.; Matarykina, O. V.; Харківський національний університет внутрішніх справ; Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (Харків : ХНУВС, 2021. – 120 с., 2022)
  Навчальний посібник підготовлено на основі аналізу й узагальнення наукової та методичної літератури, слідчої та експертної практики з питань використання можливостей ДНК-аналізу в кримінальному провадженні. Призначений ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 192 с., 2008)
  У посібнику на основі аналізу слідчої, судової і експертної практики, узагальнення літературних джерел комплексно висвітлені процесуальні, організаційні, тактичні і методичні основи проведення судових експертиз. Розкрито ...
 • Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Харьков: Эспада, 2005. - 544 с., 2005)
  В пособии на основании анализа следственной, судебной и экспертной практики, обобщения литературных источников комплексно освещены процессуальные, организационные, тактические и методические основы проведения судебных ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564 (Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с., 2021)
  У навчальному посібнику висвітлено загальні питання порядку, прийомів і засобів надання домедичної допомоги постраждалим особами, які не мають медичної освіти та першими прибувають на місце події. Посібник буде корисним ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Харків : ХНУВС, 2014. – 192 с., 2014)
  Навчальний посібник підготовлено із врахуванням основник концепцій та сучасного рівня розвитку криміналістики, останніх змін кримінального і кримінального процесуального законодавства. Посібник містить перелік питань, ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; ; Одерій, О. В.; Oderii, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6999-4387; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256; Лускатов, О. В.; Luskatov, O. V.; Макаренко, Є. І.; Макаренко, Є. І.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Харків, 2018. – 312 с., 2018)
  У другому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено питання криміналістичної методики, ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Даньшин, М. В.; Danshyn, M. V.; Іщенко, А. В.; Ishchenko, A. V.; Лук’янчиков, Є. Д.; Lukianchykov, Ye. D.; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Салтевський, М. В.; Saltevskyi, M. V.; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Кобець, М. В.; Kobets, M. V.; Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V.; Кофанов, А. В.; Kofanov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5242-2518; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Осика, І. М.; Osyka, I. M.; Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564; Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1444-0408; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948 (Харків, 2018. – 384 с., 2018)
  У першому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено загальнотеоретичні положення ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Пешенко, О. М.; Peshenko, O. M.; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948 (Харків, 2019. – 184 с., 2019)
  Навчальний посібник підготовлений на основі навчальної програми «Судова медицина та психіатрія», затвердженої для Харківського національного університету внутрішніх справ. Викладені основні теоретичні положення судової ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2. – Харків, 2018. – С. 275-294, 2018)
  У главі підручника наведено криміналістичну характеристику підроблення грошей та інших грошових інструментів. Розглянуто особливості відкриття кримінального провадження, початкового та наступного етапів розслідування ...