Монографії (Monographs). УДК 1

 

Recent Submissions

  • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (От коммуникативного действия к практикам деконструкции в современном образовании : моногр. / под общ. ред. Е. В. Батаевой; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – С. 161-181, 2017)
    Загальний стан і проблеми викладання логіки в університетах досліджено з огляду на підхід ГІббонса – Новотни. Експліковано основний зміст цього підходу і показано, що наразі наука логіки по суті відповідає "умовам Моди 1", ...
  • Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463 (Київ: ПАРАПАН, 2010. – 315 с., 2010)
    У монографії розглядаються проблеми свободи в антропологічному та метаантропологічному контекстах, через правові, етичні і релігійні відносини, буття свободи у світі та її даність людині. Загострення глобальних проблем ...