KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2019, № 1 (20)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2019, № 1 (20)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 1 (20). - 182 с. - ISSN 2304-4756.

Recent Submissions

 • Танаджі, В. Г.; Tanadzhi, V. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 135-143, 2019)
  Досліджено проблеми визначення безпосереднього об’єкту грубого порушення угоди про працю (ст. 173 КК України) та відмежування від суміжних злочинів, зокрема грубого порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України); ...
 • Бесчастна, В. В.; Beschastna, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 161-168, 2019)
  Досліджено стан наукової розробки питання кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проаналізовано вітчизняні ...
 • Бринчак, М. П.; Brynchak, M. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 169-176, 2019)
  Важливу роль у приватному праві відіграють особисті немайнові права, які забезпечують повноцінне існування людини в суспільстві. Право на свободу світогляду та віросповідання заслуговує на особливу увагу щодо його здійснення ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 99-107, 2019)
  Виділено й охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носіїв елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 90-98, 2019)
  Проаналізовано сутності й ознаки суб’єктів протидії злочинності як корпорацій, що функціонують у сфері протидії злочинності. На основі синтезу знань про місце та ґенезу корпорацій у сучасному економічному середовищі, ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 80-89, 2019)
  Сформовано триєдине бачення феномену злочинності у сфері надрокористування, який складається з блоку основних (базових), а також акцесорних і супутніх кримінальних практик. Наведено аргументи на користь приналежності ...
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 66-79, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан стратегічного планування та програмного забезпечення протидії злочинності в Україні. Зроблено акцент на дослідженні розроблених та ухвалених упродовж 2015–2018 років безпекових державних ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 40-48, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан системи протидії злочинності в Україні. Визначено її перспективи та проблемні моменти розвитку. Запропоновано комплекс економічних, соціальних, ідеологічних і виховних заходів подолання ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 56-65, 2019)
  Статтю присвячено феномену наркозлочинності в сучасних українських реаліях та основним факторам, що обумовлюють її розвиток. Виділено три групи факторів, розуміння яких є важливим для формування ефективних стратегії й ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 13-21, 2019)
  Проаналізовано основні елементи механізму кримінологічного моніторингу та його функціональні засади. На підставі аналізу запропоновано розширене тлумачення названої категорії, що враховує провідні сутнісні ознаки ...