Форум права, 2019, № 3

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 3. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-3.html.

Recent Submissions

  • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. – 2019. – № 3. – С. 39-47, 2019)
    Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційноправової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів як невід’ємної складової ...
  • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2019. – № 3. – С. 21-38, 2019)
    Узагальнено законодавчий, науковий та практичний досвід з проголошеної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України щодо надання нею поліцейських послуг. Визначено поняття послуги та її особливостей, переходу ...
  • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016 (Форум права. – 2019. – № 3 (56). – С. 6-12, 2019)
    Проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності політики мультикультуралізму. Розкрито позитивні та негативні наслідки вказаної політики з урахуванням наявного закордонного досвіду. Встановлено, що критики політики ...