KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2019, Спецвип.

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2019, Спецвип.

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2019. - Спец. вип. - 190 с. - ISSN 2304-4756.

Recent Submissions

 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 24-32, 2019)
  Системно досліджено окремі положення статей 364–367 КК України, вивчено судову практику, пов’язану із застосуванням указаних статей Особливої частини КК України, й на підставі цього зроблено власні узагальнюючі висновки ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 33-42, 2019)
  Розглянуто питання доцільності криміналізації такого суспільнонебезпечного явища, як примушування до вагітності під кутом зору злочинів проти волі, честі та гідності особи. Аналізуючи спрямованість заподіяння шкоди під ...
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.53-61, 2019)
  Проаналізовано чинні кримінально-правові приписи кримінального законодавства Франції, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Іспанії щодо питання забезпечення охорони права на таємницю кореспонденції. На підставі цього дослідження ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 71-76, 2019)
  Досліджено питання встановлення суб’єкта перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій і громадських організацій. Виявлено суперечності між конструкцією санкції кримінально-правової норми та ...
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; Кулик, С. Г.; Kulyk, S. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 77-87, 2019)
  У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан букмекерської діяльності та беттінгу в Україні, а також їх криміногенного впливу на сферу спорту. Розкривається зв’язок ринку державних лотерей із букмекерським бізнесом. ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 88-96, 2019)
  Розглянуто причини неефективності системи заходів протидії злочинам проти державного суверенітету й територіальної цілісності України. Наголошено на необхідності зміни принципів формування системи державних органів щодо ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 97-105, 2019)
  Подано опис і пояснення кримінологічному змісту та системі економічної безпеки держави. У вузькому розумінні її визначено як стан захищеності економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і криміногенних факторів. ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.106-113, 2019)
  Проаналізовано загальну проблематику детермінації фонових для злочинності явищ, а також окремих факторів їх відтворення в контексті ситуації в сучасній Україні. This article analyzes the general problem of determination ...
 • Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.114-120, 2019)
  Розкривається значення одного з найважливіших принципів правосуддя – презумпції невинуватості. Проводиться дослідження походження цього принципу як в історичному, так і в практичному аспектах. Окремо розглядається ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.121-130, 2019)
  Інтернет став невід'ємною частиною сучасного повсякденного життя. Інформація поряд із торгівлею й консультацією стала ще доступнішою через мережу Інтернет. Реалізація товарів, а іноді навіть надання деяких послуг активно ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.144-154, 2019)
  У кримінологічних дослідженнях варто розрізняти час фізичний і соціальний, а також мати на увазі, що: а) соціальний час – це місце (часовий вимір) відтворення колективних ідентичностей у сюжетних комбінаціях наративів; ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.43-52, 2019)
  Розглянуто зміст поняття та ролі наступності в кримінальному праві. Важливість дослідження цього питання полягає в тому, що системний аналіз та вивчення градації історії кримінального права України слугують поглибленню ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 155-162, 2019)
  Час завдяки своїм активним властивостям вносить в наш світ організуючий початок і тим самим протистоїть звичайному порядку розвитку процесів, що призводить до руйнації організованості і подальшої ентропії. Це вплив часу ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 163-174, 2019)
  Стаття присвячена аналізу соціального контролю при транзиті суспільства до Нового Віктімальному Порядку. Зроблено висновок, що інституційна структура суспільства перестає бути власне соціальною структурою, але вона не ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С.175-184, 2019)
  Стаття присвячена системному дослідженню окремих положень ст. 46, ч. 5 ст. 65, п. 2 ч. 1 ст. 66, ч. 2 ст. 66, ч. 2 ст. 75 КК України, а також ст. ст. 55, 284-288, 468-476 КПК України. Вивчено судову практику, що пов'язана ...