Форум права, 2019, № 4

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 4. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-4.html

Recent Submissions

  • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Форум Права. – 2019. – № 4 (57). – С. 66-74, 2019)
    Розглядається поняття справедливості як правового явища, яке знаходить своє відображення в нормативних вимогах цивільного (приватного) права і дослідницьких інструментах (методах) цивілістики. Вказується на неспроможність ...