Монографії (Monographs). УДК 351.72

 

Recent Submissions

  • Рябченко, О. П.; Riabchenko, О. P.; Денисюк, С. Ф.; Denysiuk, S. F.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Артеменко, І. А.; Artemenko, I. A.; Біла, В. Р.; Bila, V. R.; Войтенко, І. С.; Voitenko, I. S.; Литвин, Н. А.; Lytvyn, N. A.; Параниця, С. П.; Параниця, С. П.; Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu.; Тильчик, О. В.; Tylchyk, O. V.; Туник, Ю. І.; Туник, Ю. І.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; ; (Харків: Панов, 2016. – 472 с., 2016)
    Монографія присвячена аналізу наукових джерел та розробок, узагальнення правозастосовної практики контролюючих і правоохоронних органів в сфері оподаткування, вітчизняного і зарубіжного законодавства та досвіду адміністративної ...
  • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Харків: ХНУВС, 2017 – 268 с., 2017)
    У монографії аналізуються нормативно-правові акти у сфері правового регулювання бюджетних відносин. Розглянуто доктринальні підходи щодо розуміння принципів права, зміст та значення загально-правових та фінансовоправових ...