KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Біологія людини. Медичні науки (Human biology. Medical Sciences)

Біологія людини. Медичні науки (Human biology. Medical Sciences)

Recent Submissions

 • Shulha, V. P.; Шульга, В. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4356-7288 (Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. – 2020. – 16. – 36-49, 2020)
  Метою статті є висвітлення основних періодів і тенденцій розвитку загальної фізіології в Україні ХІХ – 30-х рр.. ХХ ст. на тлі розвитку світової біологічної думки.
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564 (Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с., 2021)
  У навчальному посібнику висвітлено загальні питання порядку, прийомів і засобів надання домедичної допомоги постраждалим особами, які не мають медичної освіти та першими прибувають на місце події. Посібник буде корисним ...
 • Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 408-410, 2020)
  У тезах приділено увагу особливостям кінологічного забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України. Наведені відомчі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність кінологічних підрозділів Національної ...
 • Butov, D.; Gumenuik, M.; Gumenuik, G.; Tkachenko, A.; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Peshenko, O. M.; Пешенко, О. М.; Butova, T. (International Journal of Mycobacteriology. – 2019. – Vol. 8, Issue 4 (October-December). – P. 341-346, 2020)
  Головна мета статті - вивчити ефективність антитуберкульозної хіміотерапії у пацієнтів з рецидивом туберкульозу легень порівняно з пацієнтами з недавно діагностованим процесом.
 • Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758 (Суми: видав.-вироб. підприємство «Мрія», 2020. – 148 с., 2020)
  У навчальному посібнику подані методичні рекомендації щодо організації долікарської допомоги при катастрофох, правового аспекту та надання долікарської допомоги при невідкладних станах різного походження. Відображений у ...
 • Макаров, В. В.; Makarov, V. V.; Цівенко, О. І.; Tsivenko, O. I.; Доценко, Д. Г.; Dotsenko, D. H.; Неділько, О. В.; Nedilko, O. V. (International Trends in Science and Technology : Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference(Warsaw, Poland, 30 June 2019). – Vol. 2. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2019. – P. 27-30, 2019)
  Післяопераційний період після хірургічних втручань на молочній залозі визначається рівнем фізіологічного резерву і постановкою імунологічних та фізіологічних показників. Метою даного дослідження було визначення прогнозу ...
 • Babenko, N. A.; Бабенко, Н. А.; ; Shakhova, E. G.; Шахова, О. Г.; Шахова, Е. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Archives of Gerontology and Geriatrics. - 2014. - Volume 58, Issue 3 (May–June). - P. 420-426, 2014)
  Досліджено порушення обміну сфинголипидов в головному мозку під час нормального старіння і вікові неврологічні розлади, які були пов'язані з втратою нейронів і когнітивними порушеннями.