KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Сучасна наука і правоохоронна діяльність

Show simple item record

dc.contributor.author Харківський національний університет внутрішніх справ
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
dc.date.accessioned 2020-03-06T07:39:44Z
dc.date.available 2020-03-06T07:39:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6855
dc.description Сучасна наука і правоохоронна діяльність : зб. тез доп. XXVI наук.-практ. конф. курсантів та студентів з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (16 трав. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. т-во студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених. — Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с. uk_UA
dc.description.abstract У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності. uk_UA
dc.description.abstract Scientific research of cadets and students in many fields of law enforcement activities presented in the collection of articles.
dc.description.abstract В сборнике нашли отражение научные исследования курсантов и студентов из многих отраслей правоохранительной и правоприменительной деятельности.
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с. uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject правоохоронна діяльність uk_UA
dc.subject правоохранительная деятельность uk_UA
dc.subject law enforcement activity uk_UA
dc.subject патріотичне виховання uk_UA
dc.subject патриотическое воспитание uk_UA
dc.subject patriotic education uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право uk_UA
dc.subject Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право uk_UA
dc.subject Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс uk_UA
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика uk_UA
dc.subject Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право uk_UA
dc.subject Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность uk_UA
dc.subject Кримінологія. Criminology. Криминология uk_UA
dc.subject Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология uk_UA
dc.subject Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика uk_UA
dc.subject Цивільне право. Civil Law. Гражданское право uk_UA
dc.subject Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения uk_UA
dc.subject Міжнародне право .International Law. Международное право uk_UA
dc.subject Історія. History. История uk_UA
dc.title Сучасна наука і правоохоронна діяльність uk_UA
dc.title.alternative Збірник тез доповідей XXVI науково-практичної конференції курсантів та студентів uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account