KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 2 (23)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 2 (23)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2020. - № 2 (23). - 219 с. - ISSN 2304-4756.

Recent Submissions