Samoarkhivatsiia

 

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Загуменна, Юлія Олександрівна; Zahumenna, Yu.; Загуменна, Юлія Олександрівна (Право.ua., 2023-02)
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530 (Харків : Ніка Нова, 2012. – 278 с., 2012)
  В монографії проаналізовані міжнародні стандарти, практики Європейського суду з прав людини, національних нормативних актів і практики їх застосування та рекомендації щодо ефективнішого впровадження найкращих практик в ...
 • Лукашевич, С. Ю.; Бондаренко, Б. К.; Салаєва, К. А.; Бондаренко, К. Е.; Lukashevych, S.; Bondarenko, B.; Salaieva, K.; Bondarenko, K.; https://orcid.org/0000-0001-8386-6237; https://orcid.org/0000-0002-2470-4518; https://orcid.org/0000-0003-2991-946X (Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 68-73., 2020)
  У запропонованій праці досліджується питання забезпечення безпеки засобами архітектурного планування. Зазначено, що планувальники, архітектори і розробники можуть зіграти важливу роль у підвищенні безпеки соціалізованих ...
 • Логвиненко, Б. А.; Подоляка, А. М.; Дьомин, Ю. М.; Колесникова, И. А.; Салаева, К. А.; Lohvynenko, B; Podoliaka, A; Domin, Yu; Kolesnikova, I; Salaieva, K (Georgian medical news. - № 2 (323). - 2022. - С. 175-179., 2022-02)
  Цель исследования - компаративный анализ распространенных проявлений коррупции и коррупционных рисков во время государственных закупок лекарственных средств в Украине и зарубежных государствах для поиска эффективных путей ...
 • Бочарова, К. А.; Bocharova, K. A.; ORCID: http://orcid.org/000-0003-2991-946X (Харків, Право, - 2019. - 216 с, 2019)
  У монографії досліджено питання вандалізму як актуальної проблеми сучасного суспільства, вплив на яку є важливим в умовах сьогодення. Сформульовано поняття вандалізму, а також вказано особливості проведення запобіжної ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 Pochuieva Valentyna (Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). – Одеса: ОДУВС, 2022. –186 с. – C. 79-81., 2022-08)
  Розглянути такі особливості інформаційного освітнього середовища під час навчання іноземних мов як наявність системи засобів спілкування; наявність системи засобів самостійної роботи з інформацією та наявність інтенсивного ...
 • Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0130-9339 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 167 - 169., 2017)
  У сучасній методиці боротьби з кіберзлочинністю одним із проблемних питань залишається встановлення та визначення місцезнаходження особи за ії мережними ідентифікаторами, тобто за тими обліковими даними, які особа ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 159 - 161., 2017)
  Розкрито застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів.
 • Сень, Р. Ю.; Sen, R. Yu.; Черновол, В. С.; Chernovol, V. S. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157 - 159., 2017)
  Зазначено, що головна проблема протидії торгівлі людьми полягає в тому, що досить важко виявляти та розслідувати такі злочини, а з використанням передових інформаційних технологій - практично неможливе. Транснаціональна ...
 • Бєляєва, Є. Г.; Bieliaieva, Ye. H.; Рвачов, О. М.; Rvachov, O. M.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3500-9393 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 121 - 125., 2017)
  Зазначено, що технологічний тероризм включає в себе й так званий кібертероризм. Найпопулярнішим методом кібертероризму є ураження комп’ютерних систем та пристроїв шкідливим програмним забезпеченням шляхом використання: ...
 • Юртаева, К. В.; Yurtayeva, K. V. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 112 - 115., 2017)
  Зроблено висновок, що чинний Кримінальний кодекс України на теперішній час не передбачає ефективних можливостей притягнення до кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з незаконним використанням комп’ютерних паролів, ...
 • Черновол, В. С.; Chernovol, V. S.; Носов, В. В.; Nosov, V. V. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 108 - 109., 2017)
  Наголошено на необхідності вивчення електронних слідів як явища об’єктивної дійсності й розроблення криміналістичних рекомендацій щодо найбільш ефективного їх виявлення, дослідження, фіксації, вилучення й використання у ...
 • Панасюк, І. В.; Panasiuk, I. V. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 104 - 105., 2017)
  Розкрита негласна діяльність підрозділів Національної поліції щодо пошуку та використання електронних доказів.
 • Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7848-6448 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 101 - 103., 2017)
  Розглянуті практики забезпечення належності доказів, отриманих з онлайн ресурсів.
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 91-93, 2017)
  Висвітлена роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют. Зазначено, що телекомунікаційна експертиза є досить молодим, але дуже сучасним і прогресивним родом судових ...
 • Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5563-2361 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 88 - 90., 2017)
  Висвітлені окремі елементи моделі злочинної діяльності організованих злочинних груп, які займаються торгівлею людьми.
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 96 -98., 2017)
  Висвітлені окремі аспекти документування дитячого ґрумінгу.
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 83 - 86., 2017)
  Підкреслена необхідність посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом внесення змін у кримінальне законодавство.
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 81 - 83., 2017)
  Висвітлені криміналістичні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з тогівлею людьми.
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 70 - 73., 2017)
  Зазначено, що громадські організації становлять досить ефективний та інтенсивний потенціал протидії злочинності в цілому, та злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми, зокрема. Саме їх активність в політичному та соціальному ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds