Право і безпека, 2012, № 2 (44)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2012. - № 2 (44). - 2__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Окремі аспекти використання знань логіки в діяльності слідчого при обранні тактики щодо розслідування злочинів
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 161-166, 2012) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти використання слідчим знань логіки при обранні тактичних дій щодо розслідування окремих видів злочинів. Зроблено висновки та надано конкретні пропозиції щодо удосконалення цієї діяльності слідчим та навчального процесу з викладання навчальної дисципліни «Логіка».
 • Документ
  Особливості самосприйняття курсантів і ув’язнених
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012) Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.
 • Документ
  Правове забезпечення охорони здоров’я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 194-199, 2012) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631
  Проаналізовано зв’язок міжнародного та національного законодавства щодо поводження та запобігання негативному впливу азбесту на людей та довкілля. Наведено приклади розгляду справ щодо захисту трудових та екологічних прав громадян при поводженні з азбестом у зарубіжній та національній судовій практиці.
 • Документ
  Нормативно-правове регулювання запобігання проходженню державної служби біпатридами
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 34-39, 2012) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Визначено особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із запобіганням, недопущенням та усуненням випадків проходження державної служби особами, що одночасно перебувають в громадянстві України та іншої чи інших держав.
 • Документ
  Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228, 2012) Подобинська, А. В.; Podobynska, A. V.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134
  Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить про те, що у вихованців дитячого будинку більш сформована потреба у свідомому плануванні своєї діяльності, вони більш здатні самостійно планувати діяльність та поведінку, організовувати роботу з досягнення мети, контролювати хід її виконання, аналізувати та оцінювати результати діяльності.
 • Документ
  Віктимологічна профілактика злочинності працівників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133, 2012) Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O.
  Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків віктимологічної профілактики злочинності працівників органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 214-217, 2012) Дашкевич, І. О.; Dashkevych, I. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776
  Досліджено психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Виявлено, що чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією відчужені стосовно світу, образливі, але водночас доброзичливі і люб’язні, схильні до співпраці, кооперації.
 • Документ
  Правовий статус особистості, його види
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 19-22, 2012) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Висвітлено низку традиційних видів правового статусу особистості (загальний, спеціальний, індивідуальний тощо), звернуто увагу на можливість виокремлення і таких статусів, як усічений статус, пільговий статус.
 • Документ
  Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 229-231, 2012) Сальніков, А. Е.; Salnikov, A. E.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134
  Розглянуто психологічні особливості цінностей неповнолітніх правопорушників. Визначено, що підлітки з асоціальною поведінкою не прагнуть планувати своє майбутнє, ставити високі цілі й досягати успіхів в професійному житті, оскільки вважають, що не можуть повноцінно керувати своїм життям.
 • Документ
  Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 209-214, 2012) Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики управлінських здібностей особистості і представлено результати авторського дослідження їхнього рівня та структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Незалежна судова влада: концепція розвитку
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 12-15, 2012) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Розглянуто концептуальні положення судової діяльності. Відповідно до міжнародних та європейських норм, які затверджені Конституцією України. Визначено принципи та теоретичні положення незалежності судді. Надано пропозиції щодо удосконалення судової влади.
 • Документ
  Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 89-94, 2012) Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Челядіна, О. С.; Cheliadina, O. S.
  Проаналізовано практику боротьби в Україні з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом через банківську систему. Виокремлено основні умови, що сприяють відмиванню «брудних» грошей. Внесено пропозиції стосовно посилення ролі банківської системи для боротьби з відмиванням «брудних» грошей відповідно до вимог міжнародних фінансових інституцій.
 • Документ
  Бюджетний контроль місцевих фінансів
  (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 23-25, 2012) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Визначено, що організація фінансового контролю на рівні місцевих бюджетів потребує удосконалення правового забезпечення. Обгрунтовано зміни до чинного бюджетного законодавства щодо повноважень контролюючих суб’єктів на рівні місцевих фінансів.