Право і безпека, 2016, № 1 (60)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2016. - № 1 (60). - 172 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 80-84, 2016) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Досліджено положення чинного Кримінального процесуального кодексу України в частині регулювання участі представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Констатовано, що в цій частині існують законодавчі суперечності та прогалини. На цій підставі запропоновано внести відповідні законодавчі зміни і доповнення.
 • Документ
  Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 146–151, 2016) Балабанова, Л. М.; Коваль, А. А.; Balabanova, L. M.; Koval, A. A.
  Актуальність дослідження діяльності суддів з точки зору психології спрямована на вирішення одного з найважливіших завдань судової системи – розроблення шляхів оптимізації професійної діяльності та особистісного розвитку суддів, особливо в період кардинального реформування судової системи. В результаті проведеного дослідження встановлено, що судовий розгляд являє собою складну психологічну картину, припускає серйозне напруження мислення, спостережливості. Підвищена навіюваність або самонавіювання, яскраво виражений суб’єктивний тип установки дуже ускладнюють роботу судді та можуть спричинити низку дефектів.
 • Документ
  Психологічна діагностика ставлення поліцейських до керівництва за допомогою методу семантичного диференціалу
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 151-156, 2016) Барко, В. І.; Барко, В. В.; Кирієнко, Л. А.; Barko, V. I.; Barko, V. V.; Kyrienko, L. A.
  Розглянуто психодіагностичні можливості методу семантичного диференціалу як інструмента дослідження особливостей міжособистісної взаємодії поліцейських. Показано, що метод семантичного диференціалу дає об’єктивну картину сприйняття поліцейськими своїх керівників. Наведено алгоритм математичної обробки даних, проілюстровано механізм, що лежить в основі взаємовідносин керівників поліції з підлеглими. Зроблено висновок про можливість використання цього методу в цілях побудови системи психологічної підтримки поліцейських під час їхньої професійної діяльності.
 • Документ
  Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 13-19, 2016) Барко, В. І.; Бондарчук, М. Т.; Barko, V. I.; Bondarchuk, M. T.
  Охарактеризовано психологічні умови здійснення керівником ефективної психопрофілактичної роботи з поліцейськими. Звернено увагу на те, що діяльність поліцейських належить до числа складних, супроводжується значними фізичними та психологічними навантаженнями на працівників, нерідко несе загрозу для їх життя і здоров’я. Зроблено акцент на ідеї проактивного підходу, який лежить в основі сучасних концепцій поліцейського менеджменту та покликаний забезпечити психологічну профілактику негараздів у поліцейській організації, попередження конфліктів, стресів, невдоволення працівників. Розкрито психологічні умови здійснення керівником проактивного менеджменту, підкреслено необхідність здійснення спеціальної психологічної підготовки управлінців поліції шляхом проведення професійно-психологічних тренінгів.
 • Документ
  Проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 90–94, 2016) Брильов, М. О.; Brilev, M. O.
  Проаналізовано систему нормативно-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності в контексті протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг. Визначено наявні недоліки законів України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», а також Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України. Запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Департаменту захисту економіки Національної поліції.
 • Документ
  Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 7-13, 2016) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ResearcherID: I-5612-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Проаналізовано особливості організації та діяльності приватних детективів у США та країнах Західної Європи. Досліджено основні права та обов’язки приватних детективів, вимоги до їх професійної підготовки, а також питання здійснення контролю за діяльністю приватних детективів. Окрему увагу приділено питанням взаємодії приватних детективів та органів поліції під час розслідування кримінальних справ та виявлення фактів вчинення кримінальних злочинів.
 • Документ
  Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 94-99, 2016) Вергелес, В. В.; Vergeles, V. V.
  Проаналізовано положення закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зокрема такі права та обов’язки оперативних підрозділів, що використовуються під час протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей. У результаті проведеного дослідження охарактеризовано сучасні оперативно-розшукові можливості та окреслено їх значення у практичній діяльності.
 • Документ
  Вплив норм Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на процес протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 99-103, 2016) Гордієнко, В. О.; Gordienko, V. O.
  Проаналізовано норми закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», які умовно поділено на три групи, та наведено приклади їх застосування у практичній діяльності підрозділів карного розшуку. В результаті проведеного дослідження констатовано, що положення вказаного Закону дають можливість підрозділам карного розшуку здійснювати оперативно-розшукову діяльність та використовувати оперативно-розшукові заходи з метою протидії злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами.
 • Документ
  Протидія міліції УСРР крадіжкам коней (конокрадству) у 1920-ті роки
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 20-23, 2016) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто досвід боротьби з крадіжкою коней в Україні у період нової економічної політики. Крадіжка коней була одним з поширених і тяжких злочинів, оскільки коні в той час були одними з головних засобів виробництва в сільському господарстві. Відзначено, що результативність діяльності щодо боротьби з конокрадством прямо залежала від організації роботи міліції.
 • Документ
  Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 40-44, 2016) Зубов, М. В.; Zubov, M. V.
  Проаналізовано положення чинного законодавства України й також міжнародних нормативно-правових актів, які ратифіковані Верховною Радою та регулюють процес розшуку безвісно зниклих осіб. Водночас розглянуто та проаналізовано положення нормативно-правових актів законодавчого рівня з одночасним визначенням наявних прогалин і колізій, які негативно впливають на ефективність розшуку безвісно зниклих осіб. В результаті проведеного дослідження визначено нормативні акти національного та міжнародного рівнів, які становлять систему правового регулювання розшуку безвісно відсутніх осіб.
 • Документ
  Судова система на Українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр.
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 24–28, 2016) Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V.
  На підставі аналізу нормативно-правових актів та історико-правової літератури різних років зроблено спробу дослідити еволюцію судоустрою на українських землях Російської імперії в кінці ХVІІІ ст.
 • Документ
  Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С.103–108, 2016) Коваленко, А. В.; Kovalenko, A. V.
  Вивчено погляди науковців щодо місця обставин, що підлягають з’ясуванню, в структурі методики розслідування злочинів. Досліджено обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, а також перешкоджання професійній діяльності журналістів. Запропоновано орієнтовний перелік обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів.
 • Документ
  Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 130–135, 2016) Коваленко, О. О.; Kovalenko, O. O.
  Досліджено внесені до Цивільного процесуального кодексу України зміни, які пов’язані з порядком оголошення фізичної особи померлою та встановленням юридичного факту смерті. Проаналізовано окремі положення Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України з метою виявити суперечності, що з’явились у цивільному процесуальному законодавстві після закріплення цих змін, і надати рекомендації з удосконалення чинного матеріального й процесуального законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду та вимог актуальності й сучасності.
 • Документ
  Особливості самооцінки засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 162–166, 2016) Кожушко, А. Р.; Kozhushko, A. R.
  Розкрито вплив самооцінки на готовність до ресоціалізації жінок у місцях позбавлення волі. Наведені дані свідчать про те, що засуджені жінки вирізняються менш критичним ставленням до себе, яке характеризується переважно соціально схвалюваними властивостями. На основі проведеного дослідження встановлено, що в самооцінці засуджених робиться акцент на якості, за допомогою яких відкидається схожість із шаблонним образом злочинця, поширеним у повсякденній свідомості, з частковим прийняттям «ролі й образу», що виражається у визнанні в себе деяких стереотипних злочинних рис.
 • Документ
  Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 135–140, 2016) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721
  Досліджено теоретико-правові засади побудови системи цивільно-правових засобів захисту житлових прав. Розглянуто види житлових прав, систему цивільно-правових засобів захисту житлових прав, їх співвідношення зі способами у межах судового порядку захисту цивільних прав. Визначено, що цивільно-правові засоби захисту житлових прав – це система юридичних інструментів (заяв, скарг), за допомогою яких здійснюється відновлення порушених або оспорюваних житлових прав, усунення наслідків такого порушення та визнання житлових прав. Запропоновано засади побудови самостійної системи цивільно-правових засобів захисту житлових прав.
 • Документ
  Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 50-54, 2016) Круглова, А. Є.; Kruglova, A. Y.
  Здійснено класифікацію форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань за певними критеріями: об’єктом, часом, періодичністю, суб’єктним складом, формою проведення та ін., надано їх коротку характеристику, а також запропоновано на рівні окремого закону України «Про оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань» закріпити форми проведення оцінювання, правовий механізм їх утілення, порядок і періодичність їх застосування.
 • Документ
  Щодо рівності сторін кримінального провадження у залученні судового експерта
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 108–112, 2016) Куриленко, Д. В.; Kurilenko, D. V.
  Розглянуто особливості залучення експерта сторонами кримінального провадження та судом. Запропоновано способи реалізації принципу змагальності під час призначення експертизи. Відзначено, що захисник повинен фіксувати збір доказів для експертизи у протоколі, а суд за власною ініціативою має право доручати проведення експертизи експерту для встановлення обставин злочину.
 • Документ
  Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 112–117., 2016) Мазійчук, В. А.; Maziichuk, V. A.
  Проаналізовано наукові дослідження, присвячені особливостям оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в агропромисловому комплексі України. В результаті проведеного дослідження охарактеризовано сучасні проблеми та особливості організації оперативно-розшукового запобігання неправомірній вигоді в цій галузі. Визначено чинники правового характеру, що сприяють вчиненню неправомірної вигоди в аграрному секторі економіки. Показано, що особливостями оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України є забезпечення належного рівня взаємодії з підвідомчими організаціями Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 • Документ
  Попередження насильства над жінками в сім’ї
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 117–120, 2016) Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016
  Розглянуто поняття насилля в сім’ї, визначено чинники, що провокують насильство в сім’ї, акцентовано увагу на профілактиці насилля над жінками в сім’ї та запропоновано заходи щодо його попередження.
 • Документ
  Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення
  (Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 54–58, 2016) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  Розглянуто сучасний стан контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність такої діяльності, проаналізовано їх зміст. Окреслено основні напрямки вдосконалення системи адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/