Дисертації (Thesis). УДК 349.2/3(043.5)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Особливості правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye.; Мельник, К. Ю. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено з’ясуванню особливостей правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні.
 • Item
  Теоретичні засади реалізації гендерної рівності у трудовому праві України : дисертація
  (Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V.; Венедіктов, В. С. - науковий керівник
  Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних засад реалізації гендерної рівності у трудовому праві України в умовах сучасної ринкової економіки та нових форм господарювання. В роботі також здійснено формування сучасних правових напрямів належної реалізації принципу гендерної рівності в трудових правовідносинах. Важливим аспектом існування гендерної рівності у трудових відносинах є встановлення рівності прав чоловіка та жінки під час притягнення до юридичної відповідальності, зокрема повинні бути забезпечені рівні умови при дослідженні всіх обставин трудо-правового проступку, однаковість застосування дисциплінарного та матеріального стягнення, рівна можливість оскарження накладеного стягнення, а також гарантована рівність прав в процесі розгляду трудового спору.
 • Item
  Правове регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці: порівняльно-правовий аспект : дисертація
  (Харків, 2020) Давиденко, А. О.; Davydenko, A. O.; Сичова, В. В. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у тому, щоб з’ясувати сутність та особливості правового регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці, а також спираючись на позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід встановити напрямки удосконалення організаційних та правових засад охорони праці на вказаних підприємствах. Аргументовано, що вся глибина інституту охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці проявляється у «тріумвіраті» наступних аспектів: його сутності, змісту та особливостях. При цьому визначено, що сутність охорони праці в організаціях де працю поєднано із шкідливими умовами складають три групи правовідносин, а саме: відносини які виникають в рамках укладення трудового договору, надання працівникам пільг за шкідливі умови праці на підприємстві, а також відносини в сфері матеріально-технічного забезпечення працівників.