Публікація:
Державна політика деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України як основа перехідного правосуддя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Автори

Зозуля, О. І.
Zozulia, O. I.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 620-624

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Розглянуто питання поточного стану та перспектив удосконалення державної політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій як основи перехідного правосуддя.
The issue of the current state and prospects for improving the state policy of de-occupation and reintegration of temporarily occupied territories as the basis of transitional justice is considered.
Рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективы усовершенствования государственной политики деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий как основы переходного правосудия.

Опис

Ключові слова

перехідне правосуддя, transitional justice, переходное правосудие, державна політика, state policy, государственная политика, деокупація, deoccupation, деоккупация, реінтеграція, reintegration, реинтеграция, тимчасово окуповані території, temporarily occupied territories, временно оккупированные территории

Бібліографічний опис

Зозуля, О. І. Державна політика деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України як основа перехідного правосуддя / Олександр Ігорович Зозуля // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 620-624.