Публікація:
Знову про колізії чинного КК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22–23 лют.о 2024 р.) / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАПН України, Консульт. місія ЄС. – Київ – Львів – Харків, 2024. – С. 498-500

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Розглянуто колізії чинного Кримінального кодексу України щодо статей 111-1 «Колабораційна діяльність» і 111-2 «Пособництво державі агресору».
Conflicts of the current Criminal Code of Ukraine regarding articles 111-1 "Collaborative activity" and 111-2 "Aiding the aggressor state" were considered.
Рассмотрены коллизии действующего Уголовного кодекса Украины о статьях 111-1 «Колаборационная деятельность» и 111-2 «Пособничество государству агрессору».

Опис

Ключові слова

Україна, кримінальне право, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, колізії, Ukraine, collisions, ciminal law, collaborative activity, assistance to the aggressor state, Украина, коллизии, уголовное право, коллаборационная деятельность, пособничество государству агрессору

Бібліографічний опис

Лизогуб, Я. Г. Знову про колізії чинного КК України / Я. Г. Лизогуб // Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22–23 лют.о 2024 р.) / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАПН України, Консульт. місія ЄС. – Київ – Львів – Харків, 2024. – С. 498-500.