Web-сервери: безпека використання та застосування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 190-191
Анотація
Зазначається, що на теперішній час нормальне функціонування Web-сервера, підключеного до мережі Internet, практично неможливе, якщо не приділяти належну увагу питанням забезпечення його безпеки. Ця проблема може бути вирішена шляхом використання комплексного підходу до захисту ресурсів сервера від можливих атак. Для цього до складу комплексу засобів захисту сервера повинні входити системи антивірусного захисту, контролю цілісності, виявлення вторгнень, розмежування доступу, криптографічного захисту, а також підсистема управління. При цьому кожна з систем повинна бути оснащена елементами власної безпеки.
It is noted that at present, the normal functioning of a Web server connected to the Internet is practically impossible if proper attention is not paid to ensuring its security. This problem can be solved by using an integrated approach to protecting server resources from possible attacks. To do this, the complex of server protection tools should include anti-virus protection, integrity control, intrusion detection, access control, cryptographic protection, as well as a control subsystem. In addition, each of the systems must be equipped with elements of its own security.
Отмечается, что в настоящее время нормальное функционирование Web-сервера, подключенного к сети Internet, практически невозможно, если не уделять должное внимание вопросам обеспечения его безопасности. Эта проблема может быть решена путём использования комплексного подхода к защите ресурсов сервера от возможных атак. Для этого в состав комплекса средств защиты сервера должны входить системы антивирусной защиты, контроля целостности, выявление вторжений, разграничение доступа, криптографическая защита, а также подсистема управления. При этом каждая из систем должна быть снабжена элементами собственной безопасности.
Опис
Орлов Р. Р. Web-сервери: безпека використання та застосування / Р. Р. Орлов, Ю. М. Онищенко // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 190-191.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, web-сервери, веб-сервери, Інтернет, захист інформації, захист сервера, web-серверы, веб-серверы, Интернет, защита информации, защита сервера, web servers, Internet, data protection, server protection
Бібліографічний опис