Використання інформаційних технологій у злочинах пов'язаних з торгівлею людьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157-159
Анотація
Зазначено, що головна проблема протидії торгівлі людьми полягає в тому, що досить важко виявляти та розслідувати такі злочини, а з використанням передових інформаційних технологій - практично неможливе. Транснаціональна злочинність виробила добре відпрацьований механізм здійснення торгівлі людьми, при якому відслідкувати рух “живого товару” надзвичайно важко.
It is noted that the main problem of combating human trafficking is that it is quite difficult to identify and investigate such crimes, and with the use of advanced information technologies it is almost impossible. Transnational crime has developed a well-established mechanism of human trafficking, in which it is extremely difficult to track the movement of "human goods".
Отмечено, что главная проблема противодействия торговле людьми состоит в том, что достаточно трудно выявлять и расследовать такие преступления, а с использованием передовых информационных технологий практически невозможно. Транснациональная преступность выработала хорошо отработанный механизм торговли людьми, при котором отслеживать движение "живого товара" чрезвычайно трудно.
Опис
Сень Р. Ю. Використання інформаційних технологій у злочинах пов'язаних з торгівлею людьми / Р. Ю. Сень, В. С. Черновол // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157 - 159.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, торгівля людьми, інформаційні технології, злочин, торговля людьми, информационные технологии, преступление, human trafficking, information technology, crime
Бібліографічний опис