Поняття погрому при вчиненні масових заворушень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 11-14
Анотація
Проаналізовано та визначено сутність поняття такій важливій формі об’єктивної сторони масових заворушень як погроми. Розглянуто співвідношення понять «погром» та «знищення майна».
The essence of the concept of such an important form of the objective side of mass riots as pogroms has been analyzed and defined. The relationship between the concepts of "pogrom" and "destruction of property" is considered.
Проанализирована и определена сущность понятия столь важной форме объективной стороны массовых беспорядков как погромы. Рассмотрено соотношение понятий «погром» и «уничтожение имущества».
Опис
Агаркова, А. В. Поняття погрому при вчиненні масових заворушень / Альона Віталіївна Агаркова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 11-14.
Ключові слова
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, масові заворушення, riots, массовые беспорядки, погроми, pogroms, погромы, знищення майна, destruction of property, уничтожение имущества
Бібліографічний опис