Емоційне оніміння: кроки психологічної допомоги та самодопомоги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 102-105
Анотація
Розглянуто емоційне оніміння (або оніміння емоцій) як емоційне відчуття, яке переживає людина, якщо її потреби не задоволені ; відсутність здатності переживати почуття; відчуття відокремленості від інших людей, амнезія щодо важливих моментів події; порушення емоцій та здатності їх регулювати; симптом посттравматичного стресового розладу, що вказує на розлад адаптації тощо. Опрацювано травматичний досвід та нормалізація емоційного стану людини, яка пережила психотравмуючу подію (події) та знаходиться в стані емоційного оніміння. Визначено кроки психологічної допомоги та самодопомоги.
Emotional numbness (or numbness of emotions) is considered as an emotional feeling experienced by a person if his needs are not met; lack of ability to experience feelings; feeling of separation from other people, amnesia about important moments of the event; violation of emotions and the ability to regulate them; a symptom of post-traumatic stress disorder, indicating an adjustment disorder, etc. The traumatic experience and normalization of the emotional state of a person who has experienced a psycho-traumatic event (events) and is in a state of emotional numbness is elaborated. The steps of psychological help and self-help are defined.
Рассмотрено эмоциональное онемение (или онемение эмоций) как эмоциональное ощущение, которое испытывает человек, если его потребности не удовлетворены; отсутствие способности испытывать чувства; ощущение обособленности от других людей, амнезия по поводу важных моментов происшествия; нарушение эмоций и способность их регулировать; симптом посттравматического стрессового расстройства, что указывает на расстройство адаптации и т.д. Проработан травматический опыт и нормализация эмоционального состояния человека, пережившего психотравмирующее событие (события) и находящегося в состоянии эмоционального онемения. Определены шаги психологической помощи и самопомощи.
Опис
Макаренко, П. В. Емоційне оніміння: кроки психологічної допомоги та самодопомоги / Макаренко Павло Валентинович, Захаренко Людмила Миколаївна // Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.) / МВС України, Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. – Київ, 2022. – С. 102-105.
Ключові слова
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, емоційне оніміння, emotional numbness, эмоциональное онемение, психологічна допомога, psychological help, психологическая помощь, самодопомога, self help, самопомощь
Бібліографічний опис