Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства

Ескіз недоступний
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2016. - № 20. – С. 4-7
Анотація
Сформульовано пріоритетні напрями державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, що мають безпосереднє відношення до реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства. Запропоновано шляхи активізації участі інституцій громадянського суспільства в процесі реалізації правоохоронної функції держави.
Formulated priority directions of the state policy to promote the development of civil society in Ukraine, which are directly related to the implementation of the law enforcement functions of the state institutions of civil society. Ways of enhancing the participation of civil society institutions in the implementation of the law enforcement functions of the state.
Сформулированы приоритетные направления государственной политики по способствованию развитию гражданского общества в Украине, которые имеют непосредственное отношение к реализации правоохранительной функции государства институциями гражданского общества. Предложены пути активизации участия институций гражданского общества в процессе реализации правоохранительной функции государства.
Опис
Безпалова О. І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства / Безпалова О. І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2016. - № 20. – С. 4-7.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна функція держави, інституції громадянського суспільства, державна політика, публічна безпека, публічний порядок, довіра населення, law enforcement function of the state, institutions of civil society, public policy, public order, public safety, public confidence, правоохранительная функция государства, институции гражданского общества, государственная политика, state policy, публичный порядок, публичная безопасность, доверие населения
Бібліографічний опис