Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. – 2010. – № 3. – С. 278–283
Анотація
Досліджено слідчу ситуацію - як основну категорію методики розслідування злочинів; розглянуто різноманітні точки зору вчених з приводу поняття, змісту та значення слідчої ситуації при розкритті та розслідуванні злочинів у сучасних умовах, з метою вироблення на цій основі практичних рекомендацій для ефективного використання в практичній діяльності.
The article is dedicated to the examination of the investigating situation as to the main category of the methodic of crime investigation; different points of view of the scientists about the notion, contents and meaning of the investigating situation during the crime detection and investigation in modern conditions are examined, with the purpose of creation out on this basis of practical recommendations for the effective utilization in practical activities.
Исследована следственная ситуация - как основной категории методики расследования преступлений; рассмотрены различные точки зрения ученых по поводу понятия, содержания и значения следственной ситуации при раскрытии и расследовании преступлений в современных условиях, с целью создания на этой основе практических рекомендаций для эффективного использования в практической деятельности.
Опис
Логінова , В. В. Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів [Електронний ресурс] / В. В. Логінова // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 278–283 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10lvvmrz.pdf.
Логінова В. В. "Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів." Форум права 3 (2010): 278-283.
Ключові слова
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, слідчі ситуації, криміналістична ситуалогія, фактичні дані, сукупність обставин, система прийомів розслідування, методика розслідування злочинів, етапи розслідування, следственная ситуация, совокупность обстоятельств, методика расследования преступлений, этапы расследования, investigation methods, investigative situations, forensic methodology
Бібліографічний опис