III Універсал Української Центральної Ради в історії національного державотворення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 187-188
Анотація
Показано історію розробки та прийняття ІІІ-го Універсалу Української Центральної Ради. Розкрито його значення в історії національного державотворення періоду Української революції 1917-1921 рр.
The history of development and adoption of the III Universal Ukrainian Central Rada is shown. Its significance in the history of nation-building during the Ukrainian revolution of 1917-1921 is revealed.
Показана история разработки и принятия III-го Универсала Украинской Центральной Рады. Раскрыто его значение в истории национального государства периода Украинской революции 1917-1921 гг.
Опис
Логвиненко, І. А. III Універсал Української Центральної Ради в історії національного державотворення / І. А. Логвиненко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 187-188.
Ключові слова
Держава і право. State and Law. Государство и право, революція 1917-1921 рр., універсал, Генеральний Секретаріат, Українська Центральна Рада, національне державотворення, революция 1917-1921 гг, универсал, Генеральный Секретариат, Украинская Центральная Рада, revolution of 1917-1921, universal, General Secretariat, Ukrainian Central Rada, national state-building, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Бібліографічний опис