Правове регулювання службової дисципліни поліцейських новим Дисциплінарним статутом Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 210-214.
Анотація
Розкрито новації, які запроваджено новим Дисциплінарним статутом для працівників Національної поліції. Проаналізовано заохочення та стягнення, які застосовуються до поліцейських. Досліджено порядок накладення дисциплінарних стягнень та особливості їх накладення.
The innovations introduced by the new Disciplinary Statute for National Police officers are outlined. The incentives and penalties that apply to the police are analyzed. The order of imposition of disciplinary charges and their peculiarities are investigated.
Раскрыто новации, введенные новым Дисциплинарным уставом для работников Национальной полиции. Проанализированы поощрения и взыскания, применяемые к полицейским. Исследован порядок наложения дисциплинарных взысканий и особенности их наложения.
Опис
Чорноус О. В. Правове регулювання службової дисципліни поліцейських новим Дисциплінарним статутом Національної поліції України / Чорноус О. В. // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. – С. 210-214.
Ключові слова
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, службова дисципліна, статут поліцейських, дисциплінарна відповідальність, служебная дисциплина, устав полицейских, дисциплинарная ответственность, service discipline, police charter, disciplinary responsibility
Бібліографічний опис
Зібрання