Роль Міністерства доходів і зборів України в адмініструванні податків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наше право. - 2014. - № 1. - С. 165-173
Анотація
У статті розкриваються завдання та основні напрямки діяльності органів Міністерства доходів і зборів України, визначається їх роль в адмініструванні податків і зборів.
The article describes the objectives and main directions of activity of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine is determined by their role in the administration of taxes and fees.
В статье раскрываются задачи и основные направления деятельности органов Министерства доходов и сборов Украины, определяется их роль в администрировании налогов и сборов.
Опис
Попова, С. М. Роль Міністерства доходів і зборів України в адмініструванні податків / С. М. Попова, О. Є. Деменко // Наше право. - 2014. - № 1. - С. 165-173.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міністерство доходів і зборів України, адміністрування податків, державна податкова політика, Министерство доходов и сборов Украины, государственная налоговая политика, администрирование налогов, tax administration
Бібліографічний опис