Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610
Анотація
Досліджено зародження науки, як одного із соціальних інститутів, на сучасній території України. Висвітлено становлення і розвиток науки за часів існування держави – Київської Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.).
Science origin, as one of social institutes, in the modern terrain of Ukraine is researched. Becoming and an advancement of science from state existence – the Kiev Russia (ІХ – the maiden half ХІV) is mirrored.
Исследовано зарождение науки, как одного из социальных институтов, на современной территории Украины. Отражено становление и развитие науки во времена существования государства – Киевской Руси (ІХ – первая половина ХІV ст.).
Опис
Процюк, Н. О. Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.) [Електронний ресурс] / Н. О. Процюк // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pnovkr.pdf.
Ключові слова
Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Київська Русь, Киевская Русь, Kyiv Rus, наука, образование, освіта, science, education, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура
Бібліографічний опис